بایگانی دسته: ادبیات ایران

مقالات درباره ادبیات ایران

نامهای پارسی جزایر دریای پارس

نامهای پارسی جزایر دریای پارس یک واقعیت در ادبیات تاریخی حوزه خلیج فارس است.  ریشه یابی نام جزایر دریای پارس بخوبی نشان می دهد،  که این جزایر نام پارسی دارند. نامهای پارسی جزایر دریای پارس پیش نویس نامهای پارسی جزایر … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در ادبیات ایران, تاریخ ایران | برچسب‌شده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

نام ایران در شاهنامه فردوسی

نام ایران در شاهنامه فردوسی و نامهای مکانی و جغرافیای ایران بارها و بارها در ادبیات تاریخی و سنتی ایران تکرار شده،  باید این نامها حفظ شوند. نام ایران در شاهنامه فردوسی پیش نویس       نام ایران در شاهنامه فردوسی … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در ادبیات ایران, تاریخ ایران | برچسب‌شده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

داستانهای ادبیات تاریخی ایران

داستانهای ادبیات تاریخی ایران بسیار زیاد است،  حتی این داستانها از ایران به ادبیات تاریخی دیگر کشورهای کهن نیز رفته است.  باید این قصه ها و داستانها را شناخت،  و از آنها در نوشتهها و گفتهها استفاده کرد. داستانهای ادبیات … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در ادبیات ایران, تاریخ ایران | برچسب‌شده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

شاماران افسانه عمق تاریخ ایران

شاماران افسانه عمق تاریخ ایران مانند همه افسانه ها و اسطورهای ایران،  ریشه در عمق تاریخ ایران دارد.  افسانه های ایران با مهاجرت مردم و تمدن از ایران به همه جهان رفتند. شاماران افسانه عمق تاریخ ایران پیش نویس       … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در ادبیات ایران, تاریخ ایران | برچسب‌شده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مِهریَشت یَشتِ دهم

مِهریَشت یَشتِ دهم بعضی تاریخ نگاران با تفسیرهای اشتباه خود مهر را در این مهر یشت،  میترا نوشته اند.  اگر قرار بود میترا باشد،  که در اصل متن مهر یشت آورده می شد. مِهریَشت یَشتِ دهم پیش نویس       مِهریَشت … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در ادبیات ایران, تاریخ ایران | برچسب‌شده | دیدگاه‌تان را بنویسید: