بایگانی دسته: تاریخ ایران

مقالات درباره تاریخ ایران

بانکهای زامبی سرمایه داری بی هویت

بانکهای زامبی سرمایه داری بی هویت را باید شناخت،  و آنها را برای ادامه حیات مردم و کشور ایران بدرستی دانست.  اگر تحلیل و تعلیل و تعریف درست از تاریخ اجتماعی، بانکهای زامبی سرمایه داری بی هویت پیش نویس       … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در تاریخ ایران, عمومی جهان | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

بچه بازی در حکومت صفویه

بچه بازی در حکومت صفویه الکی و یه دفعه شکل نگرفته،  مانند همه مسائل تاریخ اجتماعی ریشه در تاریخ دارد.  باید درباره آن پژوهش های دقیق صورت پذیرد،  واقعیتهای تاریخی آن آشکار شود. بچه بازی در حکومت صفویه پیش نویس … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در تاریخ ایران | برچسب‌شده | یک پاسخ

تاریخ بچه بازی در ایران

تاریخ بچه بازی در ایران بخشی از تاریخ ایران بعد از دوران پادشاهی ساسانیان است.  تاریخ ایران تنها شکوه و بزرگیها و یا عظمت ایران باستان نیست. تاریخ بچه بازی در ایران پیش نویس       تاریخ بچه بازی در ایران … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در تاریخ ایران | برچسب‌شده | ۲ پاسخ

تاریخ جنگهای ایلام و آشور

 تاریخ جنگهای ایلام و آشور با رجزخوانیهای تاریخی و دروغهای تاریخ نویسی استعماری آمیخته شده،  و آنچه که بخورد ما داده اند،  بیشتر به افسانه و داستان می ماند. تاریخ جنگهای ایلام و آشور پیش نویس تاریخ جنگهای ایلام و … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در تاریخ ایران | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

تاریخ رجزخوانی در ایران

تاریخ رجزخوانی در ایران نیز مانند همه دنیا و تمام تاریخ تمدن وجود داشته است.  رجزخوانی در حماسه های یونانی مانند ایلیاد،  و ایرانی مانند شاهنامه فردوسی،  و بسیاری از ادبیات جهان دیده می شود. تاریخ رجزخوانی در ایران پیش … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در تاریخ ایران, مدنی ایران | برچسب‌شده | ۲ پاسخ