بایگانی دسته: مدنی ایران

مقالات درباره مدنی ایران

دشمنان جغرافیا هویت تاریخ ایرانی

دشمنان جغرافیا هویت تاریخ ایرانی در میان ما هستند،  افرادی که با دروغ و شیادی سعی می کنند جغرافیا و هویت و تاریخ ایران و ایرانی را زیر سوال ببرند و هیچ شمارند. دشمنان جغرافیا هویت تاریخ ایرانی پیش نویس … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مدنی ایران, ویژه وبسایت | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای دشمنان جغرافیا هویت تاریخ ایرانی بسته هستند

رعایت قوانین ناسیونالیسم ایرانی

رعایت قوانین ناسیونالیسم ایرانی برای ادامه حیات ایران و ایرانی در قرن ۲۱ اهمیت فراوان دارد.  قوانین ناسیونالیسم ایرانی اول از همه دمکراسی خواهی و برپایی و نگهداری آزادی اندیشه و قلم است. رعایت قوانین ناسیونالیسم ایرانی پیش نویس       … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مدنی ایران, ویژه وبسایت | برچسب‌شده | ۲ دیدگاه

تاریخ رجزخوانی در ایران

تاریخ رجزخوانی در ایران نیز مانند همه دنیا و تمام تاریخ تمدن وجود داشته است.  رجزخوانی در حماسه های یونانی مانند ایلیاد،  و ایرانی مانند شاهنامه فردوسی،  و بسیاری از ادبیات جهان دیده می شود. تاریخ رجزخوانی در ایران پیش … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در تاریخ ایران, مدنی ایران | برچسب‌شده | ۲ دیدگاه

ملیگرایی باستانگرایی نیست

ملیگرایی باستانگرایی نیست اصل مهمی در ملیگرایی است،  بسیاری فکر می کنند ملیگرایی باستانگرایی است،  درصورتیکه ملیگرایی تمام بود و نبود کشور را شامل می شود.  ملیگرایی باستانگرایی نیست پیش نویس ملیگرایی باستانگرایی نیست اصل مهمی در ملیگرایی است،  بسیاری … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در عمومی جهان, مدنی ایران | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای ملیگرایی باستانگرایی نیست بسته هستند

تفاوتهای ناسیونالیسم و فاشیسم

تفاوتهای ناسیونالیسم و فاشیسم بسیار زیاد است،  دو مفهوم و تفاوتهای معنایی عمده ای دارند،  ناسیونالیسم بار سازنده دارد،  و فاشیسم بار برتری جویی دارد. تفاوتهای ناسیونالیسم و فاشیسم       تفاوتهای ناسیونالیسم و فاشیسم بسیار زیاد است،  دو مفهوم و … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در فلسفه و بینش, مدنی ایران | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای تفاوتهای ناسیونالیسم و فاشیسم بسته هستند