بایگانی دسته: ویژه وبسایت

مطالب ویژه وبسایت

دشمنان جغرافیا هویت تاریخ ایرانی

دشمنان جغرافیا هویت تاریخ ایرانی در میان ما هستند،  افرادی که با دروغ و شیادی سعی می کنند جغرافیا و هویت و تاریخ ایران و ایرانی را زیر سوال ببرند و هیچ شمارند. دشمنان جغرافیا هویت تاریخ ایرانی پیش نویس … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مدنی ایران, ویژه وبسایت | برچسب‌شده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

رعایت قوانین ناسیونالیسم ایرانی

رعایت قوانین ناسیونالیسم ایرانی برای ادامه حیات ایران و ایرانی در قرن ۲۱ اهمیت فراوان دارد.  قوانین ناسیونالیسم ایرانی اول از همه دمکراسی خواهی و برپایی و نگهداری آزادی اندیشه و قلم است. رعایت قوانین ناسیونالیسم ایرانی پیش نویس       … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مدنی ایران, ویژه وبسایت | برچسب‌شده | ۲ دیدگاه

سرگردانی در شالیزار بدون نقشه

سرگردانی در شالیزار بدون نقشه سرگردانی یک ارباب رجوع به یکی از ادارات است.  وظیفه همه مردم است،  که از مشکلات اداری بگویند و بنویسند،  تا نسبت به رفع آنها اقدام شود. سرگردانی در شالیزار بدون نقشه پیش نویس       … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مدنی ایران, ویژه وبسایت | برچسب‌شده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

داستان اولین ماجرای اداری ثبتی

داستان اولین ماجرای اداری ثبتی انوش راوید برای گفتن و نوشتن از یک ماجرای عادی اداری در ایران نیست،  برای ایجاد درک نیاز به کار حرفه ای فنی و تکنولوژیکی در ادارات است. داستان اولین ماجرای اداری ثبتی پیش نویس … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مدنی ایران, ویژه وبسایت | برچسب‌شده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

شمیم ایرانی سند مالکیت کاداستری

شمیم ایرانی سند مالکیت کاداستری باید از خوبی و بدی هر مورد،  که به کشور ایران مربوط می شود گفت و نوشت.  در این زمان که ایران در خطر ترفندهای استعمار و امپریالیسم است، شمیم ایرانی سند مالکیت کاداستری پیش … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مدنی ایران, ویژه وبسایت | برچسب‌شده | دیدگاه‌تان را بنویسید: