بایگانی نویسنده: انوش راوید

تاریخ نوسنگی در ایران

تاریخ نوسنگی در ایران که در تارنمای ارگ ایران نوشته شده،  کوتاهی از این دوره بمنظور آگاهی و تکمیل بازدیدها و مطالب دیگر ارگ ایران است. تاریخ نوسنگی در ایران پیش نویس       تاریخ نوسنگی در ایران که در تارنمای … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در تاریخ ایران | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

نام ایران در شاهنامه فردوسی

نام ایران در شاهنامه فردوسی و نامهای مکانی و جغرافیای ایران بارها و بارها در ادبیات تاریخی و سنتی ایران تکرار شده،  باید این نامها حفظ شوند. نام ایران در شاهنامه فردوسی پیش نویس       نام ایران در شاهنامه فردوسی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در ادبیات ایران, تاریخ ایران | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

اولین دسیسه تجزیه ایران

اولین دسیسه تجزیه ایران بعد از پایان جغرافیای قبیله ای،  و با آغاز جغرافیای سیاسی در جهان و ایران اتفاق افتاد.  در تاریخ نویسی استعماری برای داستان اولین دسیسه تجزیه ایران. اولین دسیسه تجزیه ایران پیش نویس       اولین دسیسه … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در تاریخ ایران | برچسب‌شده | یک پاسخ

تاریخ کشت صنعت چای ایران

تاریخ کشت صنعت چای ایران و تجارت چای در ایران داستان کوتاه در تاریخ بلند ایران دارد.  از زمان آزاد سازی تجاری در بنادر و مناطق آزاد قانونی و غیر قانونی. تاریخ کشت صنعت چای ایران پیش نویس       تاریخ … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در تاریخ ایران, جغرافیای ایران | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

دیدنیهای تاریخی جغرافیایی مازندران

دیدنیهای تاریخی جغرافیایی مازندران مانند همه استانهای ایران زیاد است،  جالب اینجاست که هر استان ایران دیدنیهای منحصر به آن استان را دارد.  دیدنیهای تاریخی جغرافیایی مازندران  پیش نویس       دیدنیهای تاریخی جغرافیایی مازندران مانند همه استانهای ایران زیاد است،  جالب … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در جغرافیای ایران, عمومی ایران | برچسب‌شده | پاسخ دهید: