تاریخ و جغرافیای تاریخی یونان باستان

تاریخ و جغرافیای تاریخی یونان باستان
پیش گفتار
      تاریخ کلاسیک آموزشی و آکادمی را غربیها برای جهان نوشته اند،  و از ابتدای قرن 20 در ایران نیز از همان نوشته های برای آموزش استفاده شده،  و ادامه دارد.  در این نوع تاریخ نویسی که من آنرا تاریخی نویسی استعماری می نامم،  تمام تلاش و هم و غم آنها این بوده است،  که اروپا و اروپایی را برتر و پیروزمند در تاریخ نشان دهند،  کشورها  و ملت های دیگر را به نوعی درب و داغون و ضعیف و شکست خورده بگویند،  و دشمن همسایه های یکدیگر نمایند.
      یکی از مهمترین کلید های تاریخ نویسی استعماری،  تاریخ یونان باستان است،  که با انواع دروغ و ترفند و تاریخ دزدی،  آنرا مهم و بزرگ و اولین در جهان معرفی کرده اند،  که متعاقب آن بقیه دنیا را زیر جمع دانش و معرفت و پیشرفت یونان اروپایی جمع کرده اند.  وظیفه جوانان باهوش متخصص ایران است،  که دروغها و ترفند های تاریخ نویسی استعماری را افشا نمایند،  و دنبال واقعیتها بگردند.
. . . این پست ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
داستان کلنی نشین های یونانی
      یکی از مهمترین ترفند های یونان باستان سازی تاریخ نویسی استعماری،  دزدیدن تاریخ از  این و آن است،  و با سیستم های پیشرفته خود از قبیل آموزشی و چاپ کتاب و فیلم سازی و غیره آنرا بگونه ای در ذهن های جا انداخته اند،  که گویی حقیقت می گویند،  و حتی می بینیم تحصیل کرده های کشور های دیگر براحتی اغفال شده،  و گفته های آنها را جداً باور دارند.
   تصویر یک ویترین موزه ای آتن،  عکس شماره 8501.  این اشیا مربوط به 400 قبل از میلاد یونان است،  ببینید در 400 قبل از میلاد در آن سرزمین بزحمت گاو های گلی و سنگی درست می کردند،  که دلیل بر پرستش این حیوان بوده،  که از ایران کهن و مصر به آنجا رفته است،  مشروح در اینجا.
   تصویر ساختمان معبد پارتنون،  عکس شماره 8502.  به ناگه از ساخت صنایع گاوک گلی و چیز های جزیی،  به ساخت این ساختمان های باشکوه دست می یابند،  گویا همینجوری در 23 یا 24 قرن پیش یه دفعه معجزه شده،  و مردم یونان شدند مهندسان کارکشته.  انگار بچه گول می زنند،  آنها نمی خواهند چیزی از رشد و تکامل تاریخی بگویند و بنویسند،  چون دروغشان افشا می شود.
      هرچه در کتابها و وب سایت های غربی گشتم،  تا دو قرن حد فاصل تمدن گاوک سازی با هلنیسم دزدی یونان،  سابقه و تاریخ فرهنگ و مهندسی بیابم،  نیافتم.  از نظر من در آن زمان،  طی شدن دوران های تاریخی لازم است،  که بخشی از آنرا در ساختار های تاریخی اجتماع توضیح داده ام.
   تصویر دروازه موکنای،  به آثار تمدن هیتی بسیار نزدیک است،  حدود اواسط هزاره چهارم خورشیدی ایرانی، عکس شماره 8503.
   تصویر نقشه مناطقی،  که می گویند کلنی یا مهاجر نشین یونانی بوده است،  عکس شماره 8504.  این نقشه تاریخ دزدی به تمام معنی است.  مردمی که گاوک گلی می ساختند،  و در دهکد های کوچک پراکنده ماهی گیری جا مانده در تمدن اولیه گاو پرستی بودند،  که نمونه گاو بزرگ آن در موزه ایران باستان است،  چگونه توانسته اند سرزمین های بزرگی،  که هر کدام تمدن و پادشاهی های درخشان دارند،  بنام خود کنند.
   تصویر تعدادی از آثار سرزمین هایی که گفته اند مهاجر نشین یونانی،  نیمه هزاره پنج خورشیدی ایرانی،  عکس شماره 8505.  پیشرفت این سرزمینها را نسبت به تمدن گاوک ساز های گلی ببینید.  آنوقت غربیها می گویند،  اینها با این پیشرفت مستعمره آن گاوک سازها بوده اند،  امان از دست تاریخ دزدها.
   تصویر یک مجسمه جالب سنگی هزاره سوم خورشیدی ایرانی از سومر،  عکس شماره 8506.  به این می گویند تمدن،  دوبرابر آنچه که در باره یونان باستان نوشته اند،  سابقه دارند.   چه مجسمه جالبی است،  مسابقه واقعی کشتی با کوزه هایی در سر،  داور کشتی محلی سومری استخدام می شود.
   مهم ــ  متوجه می شوید سابقه تاریخی برای رشد و تکامل لازم است،  و الکی و همینجوری و خدایی آسمانی و فرازمینی،  و با این چیزها هیچ تمدن و فرهنگ و نظام ساخته نمی شود.  این دروغگویی ها و تاریخ سازی ها درباره یونان،  درست مانند دروغ حمله این و آن به ایران است،  که همینجوری و الکی یه دفعه از کشور مغولستان یا عربستان پیدا می شوند،  یه دفعه لشکر درست می کنند،  و یه دفعه با یه بهانه دروغ تاریخی،  دنیا رو می گیرند.  اصلا هیچ به تاریخ نظام جمع فکر کرده اید،  آن کسانیکه فکر می کنند،  الکی هر تاریخی ساخته شده،  بی خیال وبلاگ من شوند.
تاریخ یونان از کجاست
   تصویر بالا سکه ای که می گویند از آن الکساندر است،  و نشان آن را چیزی می دانند،  که از نشان های جنوب ایران است،  یعنی خورشید،  تصویر پایین سکه کشف شده در غرب کشور ترکیه،  که قبل از تاریخ ضرب سکه موسوم به الکساندر است.  عکس شماره 8507.
   تصویر یک سینی طلا با نقش پرتو خورشید از دوران هخامنشی،  موزه لندن،  چند قرن قبل از نشان سکه الکساندر، عکس شماره 8508.  نمونه این پرتو خورشیدی در آثار ایرانی زیاد است،  منجمله در مکعب الحمرا در اینجا،  و بوضوح نشان می دهد،  که تمدن یونان از ایران رفته است،  و سکه ها از آن الکساندر یونانی نیست.  مگر اینکه نخواهند بپذیرند،  که خود بخود کار غیر علمی و غیر تاریخی است،  و در نهایت داستان های ساختگی غرب،  در مقابل واقعیت های تاریخی از بین می رود.
   تصویر آشنای یک سکه هخامنشی از ساتراپ بابل منطقه بین النهرین،  خطوط یونانی بوضوح در این سکه دیده می شود،  عکس شماره 8509.  در دورانی که آئین خورشید با نشان شیر،  بر آئین گاو پرستی پیروز شد،  نمونه این سکه زیاد است،  زیرا خط جدید در آخر دوره سلسله هخامنشیان بود،  مشروح در اینجا.
   تصویر سه سکه دیگر،  همین خطوط بر سکه هاست،  که می گویند از آن الکساندر است،  عکس شماره 8510.  وقتی درباره سکه ها جستجو می کردم،  غربیها بیشتر سکه ها را نوشته اند الکساندر،  گویا فقط همین یک دروغ را توانسته اند،  از آستین تقلب شان بیرون آورند.
    تصویر آجر با کتیبه کوروش،  خاک رس پخته شده،  کشف شده در اور، کشور عراق، 1922-1923 ،  در موزه بریتانیا، لندن،  عکس شماره 8511.
   تصویر از آثار مدائن صالح کشور عربستان،  عکس شماره 4637.  اگر در چند سال پیش دروغ نویسان و یونانی نویس های غربی می دانستند چنین جایی وجود دارد،  آنرا نیز مهاجر نشین یونان می گفتند،  این آثار بخوبی نشان می دهد،  که آن تمدنی که بنام هلنیسم یونان معرفی کرده اند،  ساختگی و درواقع تمدن قاره کهن است.
   مهم ــ  تمام تاریخ که درباره یونان و فتوحات الکساندر نوشته اند،  دروغ و دزدی از تاریخ دیگر کشورها است،  در قانون های کشوری و شرعی ایران،  هر شخصی که از دزدی استفاده کند،  یا بمنظور اغفال دیگران دروغ بگوید کناهکار است،  بهمین جهت نباید از تاریخ های نوشته شده استعماری استفاده کرد.
   یک اثر تاریخی از سومر،  حدود هزاره سوم خورشیدی ایرانی،  موزه هنر متروپولیتن نیویورک،  بوضوح حروف هیروکلیف جی در آن دیده می شود،  عکس شماره 8512.
   تصویر کتیبه هایی از هیروکلیف جی،  هزاره سوم خورشیدی ایرانی،  که آغاز دوران خطوط لاتین و یونانی بوده است،  مشروح در اینجا،  عکس شماره 8513.
   تصویر کتیبه هایی از کشور عربستان،  سایت باستانی مدائن صالح،  مشروح در اینجا،  عکس شماره 8514.  در ادامه رشد و تکامل خطوط موسوم به یونانی و حرکت آن بسمت اروپا.
   تصویر کتیبه ها هزاره شش خورشیدی ایرانی،  از سایت باستانی قریه الفاو کشور عربستان سعودی،  در موزه ملی عربستان سعودی، ریاض،  مشروح در اینجا،  عکس شماره 8515.
   تصویر هایی از  سایت باستانی قریه الفاو کشور عربستان سعودی،  عکس شماره 4649.  تا همین ده سال پیش غربیها نمی دانستند اینجا وجود دارد،  وگرنه خیلی زود تاریخ و اشیای آنرا می دزدیدند،  و بنام یونان و یا مهاجر نشین یونان،  یا فتح شده بدست الکساندر کذایی شان می نامیدند.
  تصویر دو کتیبه جزیره کرت،  اوایل هزاره  پنج خورشیدی ایرانی،  نمونه این کتیبه ها زیاد است،  در جستجوها بیابید،  عکس شماره 8516.
   تصویر کتیبه های فنیقی،  در ادامه رشد و تکامل خطوط موسوم به یونانی،  در موزه رم،  نمونه این کتیبه ها زیاد است، عکس شماره 8517.
   تصویر کتیبه جزیره کرت،  اوایل هزاره شش خورشیدی ایرانی،  این کتیبه یک قانون دینی است،  که بوضوح نشان می دهد این جزیزه یک مستعمره بوده است،  عکس شماره 8518.
   تصویر کتیبه آرامی،  نمونه آنرا از جستجو های اینترنتی بیابید،  این کتیبه ها در دو سه گونه خط و آوا هستند،  عکس شماره 8519.
   مهم ــ  نوشته این پست، گوشه ای از رشد و تکامل تمدن و خط و سکه،  و حرکت از قاره کهن بسمت اروپا است،  این تاریخ خیلی مفصل و طولانی است،  به اندازه دو هزاره،  ولی براحتی می توان از روی آثار بجا مانده آنرا پیگیری کرد.  من فقط تعداد چند اثر تاریخی را نوشتم،  انبوه آثار وجود دارد،  که باید توسط جوانان باهوش متخصص بازبینی و توضیح جدید علمی داده شوند.
دو تمدن انشان و میشان
      با ارائه اندکی از انبوه آثار که ثابت می کند،  یونان غربیها،  ساختگی است،  و سرزمین یونان اروپائیان،  مهاجر نشین مردم منطقه قاره کهن می باشند.  پس باید پیگیری نماییم،  که اینها از کجا به یونان اروپا مهاجرت کردند.  همانگونه که در جغرافیایی تاریخی و یا هویت مکان های جغرافیایی،  خواندیم و متوجه شدیم،  مردم وقتی از جایی به جای دیگر مهاجرت می کردند،  بدلیل سریز جمعیت،  یا حوادث سیاسی و طبیعی و غیره،  نام سرزمین قبلی خودشان را به سرزمین جدید می گذاشتند.  پس اینها از کجا به یونان اروپا رفته اند،  و آیا در یک دور مهاجرت صورت پذیرفته،  یا طی هزارها،  آیا تداخل تمدنی و قبایلی در مدت مهاجرت پیش آمده یا نه.  اینها پرسش هایی است،  که باید به آنها پاسخ داده شود.
   تصویر نقشه خلیج فارس در پایان دوران یخبندان،  در جستجوها به زبان انگلیسی بنویسید دوران یخبندان در خلیج فارس و اطلاعات بیشتر بیابید،  یا در اینجا بخوانید.   عکس شماره 5747.
      در دوران تمدن کهن ار،  خلیج فارس به چهار بخش تقسیم شد،  یا چهار چارک،  در راس آن یه من قرار داشت،  هر من برابر چهار چارک است،  و چارک اول هنوز بندر چارک است،  نیمه راه نیز ری (بر وزن ریز واحد وزن، نیم من دوران) بود.   راس آن "یه من" که با آوا های مختلف محلی در زمان،  یمن و یومن و یمنو و یون،  نیز گفته می شد.  این سرزمین رأس خلیج فارس،  بدلیل ایجاد شدن شرایط جغرافیایی مناسب،  خیلی سریع رشد کرد،  و تمدن های بین النهرین یا میان رودان را بوجود آورد.  در میان این تمدنها تراوا نیز وجود داشت،  تاریخ تراوا را نیز دزدیده،  و به نقاط دور دست بی اهمیت برده اند،  در اینجا.  در حوادث حاصل از رشد و تکامل تمدن و جمعیتی،  بخش های از مردم یمن یا یومن،  که با دارا شدن سرزمین،  یونان نیز گفته شده بودند،  مجبور به مهاجرت به نقاط مختلف شدند،  و نام سرزمین خودشان را با خود بردند،  و در طول مسیر در تاریخ جا گذاردند.
   ــ  یونان = یون + ان = سرزمین یون.
      در داستان محلی شنیدم،  دو طرف آبره ار یا اروند رود،  دو تمدن شکل گرفته شده بود،  به نام های انشان = مشرق = زاده یا طلوع خورشید،  و میشان = مغرب = پائین یا غروب خورشید.  این دو تمدن در تاریخ ثبت هستند،  ولی متأسفانه توسط جوانان باهوش متخصص محلی درباره آنها تحقیق نشده،  و هر چه می نویسند و می گویند،  کپی شده همان پرت و پلا های تاریخ نویسی استعماری است.
   ــ  انشان = ان = زاده، بیرون آمده + شان = سان = خورشید.
   ــ  میشان = می = رفته، فرو شده + شان = سان = خورشید.
پرسشها و پاسخها
   پرسش جواد:  چرا بسیاری از سکه های تاریخی،  بعد از اشغال راست یا دروغ ایران،  ضرب ایرانی دارند؟
   پاسخ انوش راوید:  چون اشغالی در کار نبوده،  در ادامه رشد و تکامل تاریخی ایران،  تغییر های پیوسته و ناپیوسته بوده است.  دشمنان تاریخ ایران بمنظور اغفال می گویند:  اشغالگران ایران سکه هایشان را بنام و تصویر پادشاهان کشور اشغال شده می زدند.  توجه کنید،  چه تعریف مسخره ای می گویند:  چون فاتح بدلایلی نمی توانسته سکه بنام و نشان خودش بزند.  دروغ و حقه بازی خیلی زیاد است،  اگر فاتحی توانایی ضرب سکه نداشته،  چگونه می توانسته اسلحه تولید کند،  و چگونه خیلی مسائل نظامی و کشوری را حل می کرده است.  داستان دروغ و دونگ و حقه بازی و تاریخ دزدی زیاد است،  از تاریخ و هویت و جغرافیای کشور و ملت خود دفاع نمایید،  در غیر اینصورت آینده را از شما خواهند گرفت.
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= خرد و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا
    توجه:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
ارگ   http://arq.ir
 
این نوشته در تاریخ جهان ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.