انوش راوید کیست

انوش راوید کیست
پیش نویس
      انوش راوید کیست؟ هر انسانی دوست دارد از اشخاصی،  که درباره آنها می شنود و یا می خواند بداند،  بداند که کیست و چیست و برای چه می گوید و می نویسد.  بدین منظور این صفحه را نوشتم تا کمی اطلاعات درباره خودم گفته باشم،  امیدوارم مورد توجه قرار گیرد.  اما امروزه یک عادت بد اپیدمی شده،  و بسیاری از افراد که در اینترنت می گویند و می نویسند،  نام و عکس و مشخصات از خودشان نمی نویسند،  که هیچ،  بلکه در این موارد بویژه نام خود را دروغ می گویند.  چون کلاً من از دروغ و حقه بازی بدم می آید،  به نوشته های آنها اهمیت نمی دهم،  زیرا کسی که مهم نام خودش را دروغ می گوید،  پس می تواند خیلی چیزها را دروغ بگوید.
انوش راوید
تصویر انوش راوید در محوطه پاسارگاد،  عکس شماره ۳۴۳۵.
   توجه:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.
تصویر لوگو در دانش و بینش انقلابی باشید،  عکس شماره ۱۶۱۰.
این صفحه پیوست ویژه وبسایت ارگ ایران است.
. . . ادامه دارد . . .
انوش راوید کیست و معرفی انوش راوید و دیدگاه انوش راوید
ادامه پیش نویس
مجموعه نظرها و مقاله های انوش راوید درباره تاریخ و جغرافیای ایران و جهان
      در وبلاگ انوش راوید،  نظریه جدید در سرنوشت ایران تاریخی و قاره کهن را ملاحظه می فرمایید،  که در واقع محصول فرایندی از سابقه علمی تاریخی و تاریخ اجتماعی است،  که با استفاده از تکنولوژی نو و همراه با دانایی قرن ۲۱ هماهنگ شده و تقدیم می گردد.  جهت خلق و پرورش ارزشها،  و برنامه ریزی های آینده نگر برای همه چیز و همه کار و به هر شکل،  دانستن واقعیت های تاریخ و تاریخ اجتماعی ایران،  بدور از دروغ های دشمنان مهم است.
انوش راوید کیست
تصویر انوش راوید در آتشکده ری،  عکس شماره ۳۸۱۰.
    برای ترویج و استمرار فلسفه و اندیشه نوین در تاریخ و تاریخ اجتماعی و جنبش برداشت دروغها از تاریخ ایران،  استراتژی اثر بخش و پایداری را در کار مورد توجه قرار داده ام،  البته با ترکیبی از زوایای محسوس و نا ملموس با ویژگی های خاص.  قابلیتها و ظرفیت های پنهان را شناخته،  اعتبارها و امتیاز های جدید را جایگزین کردم،  در ضمن سعی می کنم دستیابی به اهداف را هموار و آماده سازم.  دشمنان ملت های قاره کهن و ایران عزیز،  برای رفتن به تمدن جدید کنترل انرژی در رقابت شدید جغرافیایی هستند،  آنها با امتیازاتی که دارند تلاش می کنند،  دروغ های بزرگتری را جایگزین دروغ های موجود نمایند.  ولی ما دامنه وسیعی از پتانسیل و انرژی محدود گردیده داریم،  که به دلیل شرایط موجود و عدم سازماندهی سامانه ذهنی در موج جدید و نسل نو،  استفاده نشده مانده است،  که می توان با بهره برداری از فکر سازی تمدن نوینی را ایجاد نماییم.
    برای جوان و نوجوان اولویت دادن به تکنولوژی،  و در کل تحلیل های استراتژیک و شناسایی محدودیت های مدل کلاسیک امروزی،  در علم جغرافی ـ تاریخ و گرایش تاریخ و تاریخ اجتماعی دارای اهمیت ویژه است.  بنابر این در وبلاگ حداکثر ممکن مسائل فوق را در نظر گرفته ام،  که امیدوارم مورد توجه قرار گیرد.
انوش راوید کیست
عکس انوش راوید در سالهای ۱۳۴۶ و ۱۳۴۷ ،  عکس شماره ۱۶۱۱.
انوش راوید کیست و معرفی انوش راوید و دیدگاه انوش راوید
موضوع های مربوط به انوش راوید 
انوش راوید کیست
تصویر لوگ باجدیت از شکوه تاریخ ایران دفاع نمایید،  عکس شماره ۱۶۰۲.
انوش راوید کیست و معرفی انوش راوید و دیدگاه انوش راوید
تاریخ تولد انوش راوید
انوش راوید
تصویر ۶ در ۴ انوش راوید در ۱۳۹۳ ،  عکس شماره ۱۶۹۱.
تاریخ تولد:  1 / 6 / 1334 تهران،  ش ش ۳۵۸۵ ،  تهران
انوش راوید کیست و معرفی انوش راوید و دیدگاه انوش راوید     
معرفی انوش راوید
      در ابتدا بگویم، کلیه مطالب و مقالات وب مجموعه نظرات شخصی من انوش راوید در تاریخ و تاریخ اجتماعی ایران،  همراه با انگیزه کارگاه فکر سازی است.  در هیچ زمانی و از هیچ دولتی چه خارجی و چه داخلی،  شاهنشاهی و جمهوری اسلامی،  پولی و مبلغی، وامی و اعتباری، دریافت نکرده ام.  از پول های کثیف، خون و ناله، فروش وجدان و شرف بیزارم،  به حرام و حلال بسیار معتقدم.  هیچ مالکیتی بر جایی و چیزی در تمام گیتی ندارم و نمی خواهم،  از مال و ثروت غصبی یا ترفندی متنفرم،  و زندگی را بر دسترنج روزانه معتقدم.  عقیده دارم دارایی های ملی که از وجود نفت و کانها و دست رنج مردم بدست می آید،  باید در زیر ساخت های میهنی،  و با حساب جغرافیای جهانی،  البته به تمام معنی آن بکار رود.
      از ابتدای عمر به زندگی طبیعی خیلی علاقه داشتم،  و همیشه سعی کردم کاملاً طبیعی یا ارگانیک بخورم و بپوشم،  تا امکان داشت از خوردن غذای کارخانه ای و صنعتی پرهیز کردم.  دشمن اعتیاد و مواد مخدر و مشروبات الکی و انواع دود هستم،  یعنی بشدت دشمن این چیزها هستم،  و اینها را کاملاً غیر از طبیعت انسان می دانم.  بطور کلی بگویم،  زندگی طبیعی و قانونی و بهداشتی،  بدور از دروغ و دونگ و حقه بازی را از اول عمر پیشه کردم.
      با توکل به عشق ایران و ایرانی عزیز و بازوی توانایی،  که آب و خاک پاک وطن در اختیارم گذاشته است،  از ابتدای زندگی به برکت کارگاهی کوچکم در روستایی زیبا،  شکرانه زندگی کرده ام.  از دروغ و دروغ گویی بیزارم،  می خواهم چون کاوه آهنگر و میلیونها هم میهن عزیزم،  که با معرفت خاص ایرانی هستند،  باشم،  و حق تاریخی را از ستمکاران جهانی بگیریم.  از هزاران اندیشمند و دانشمند ایران،  که در طول تاریخ معلمان دنیا بودند،  درس ها گرفته ام،  که به مرور در وبلاگ هایم می نویسم.  پدر و ‏مادرم هر دو تهرانی هستنند،  ولی هر ۴ پدر و مادر بزرگها از همه ‏نقاط ایرانند،  که همگی در نوجوانی توسط خانواد هایشان با دلایلی به تهران ‏آمدند،  و در این ابرشهر که آن وقتها خیلی خوب بود،  ازدواج کردند،  ‏چکیده زندگی نامه آنها همراه با مطالب شیرین در راه راستی ایرانی است.‏
      در وبلاگ انوش راوید نظریه جدید در سرنوشت ایران بزرگ  و قاره کهن را ملاحظه می فرمایید،  که در واقع محصول فرایندی از سابقه علمی تاریخی و تاریخ اجتماعی است،  که با استفاده از تکنولوژی های نو و همراه با دانایی قرن ۲۱ هماهنگ شده و تقدیم می گردد.  جهت خلق و پرورش ارزشها،  و برنامه ریزی های آینده نگر برای همه چیز و همه کار و به هر شکل،  دانستن واقعیت های تاریخ و تاریخ اجتماعی ایران،  بدور از دروغ های دشمنان و گمراه هان مهم است.
      برای ترویج و استمرار جنبش برداشت دروغها از تاریخ ایران، استراتژی اثر بخش و پایداری را در کار مورد توجه قرار داده ام،  از جمله ترکیبی از زوایای محسوس و نا ملموس با ویژه گیهای خاص.  همچنین اعتبارات و امتیازات جایگزین،  کسب قابلیت ها، ظرفیتها،  راه دستیابی به اهداف عمل کردی را هموار و همراه می نماید.  در این دوره دشمنان ملت های قاره کهن و ایران عزیز در رقابت جغرافیایی، و با امتیازاتی که دارند در تلاشند،  دروغ های بزرگتری را جایگزین دروغ های موجود نمایند.  ولی ما دامنه وسیعی از پتانسیل و انرژی محدود گردیده داریم،  که به دلیل شرایط موجود و عدم سازماندهی سامانه ذهنی در موج جدید و نسل نو،  استفاده نشده مانده است،  که می توان با بهره برداری از فکر سازی تمدن نوینی را ایجاد نماییم.
   پرسش از عموم:  آیا چیزی از پدافند ملی مردمی ایران می دانید؟
انوش راوید
 عکس انوش راوید در موزه شهر مراغه  1392،  عکس شماره ۴۵۶۱.
انوش راوید کیست و معرفی انوش راوید و دیدگاه انوش راوید
سابقه فعالیت های انوش راوید
      عزیزانی بعد از خواندن وبلاگ من،  دوست دارند بدانند،  که چه بودم و چه نقشه های در سر دارم،  بنابر این تمام زندگیم را با عنوان های تولد در تاریخ و سفر های انوش راوید در اینترنت ریختم.  امروزه بسیاری از هم میهنان بدون اینکه خود را معرفی کنند،  مشغول نگارش های مختلف اینترنتی هستند،  که بنظر من کار درستی نیست،  بویژه آنهایی که خود را ایران باستانی و پیرو کوروش کبیر و داریوش بزرگ می دانند.
رزومه کاری انوش راوید
   امروزه:  از سال ۱۳۸۹ ضمن امور مهندسی و تحقیقاتی،  به بازاریابی پارچه های ضد امواج الکترو مغناطیس مشغول می باشم،  مشروح در اینجا.
   تعدادی از کار های انجام شده به سرپرستی و اجرای انوش راوید از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۴:
 
 1 ـ  نگهداری و اجرای تعمیرات تاسیسات و برق شرکت صبا نیرو ـ  تهران ( ۱۳۸۲ و۳ و ۴).
 2 ـ  اجرای کار های فنی مهندسی و آبیاری باغات ـ  تنکابن (۱۳۸۱).
 3 ـ  تعمیرات تاسیسات و برق بیمارستان شریعتی ـ  کرج (۱۳۸۰).
 4 ـ  همکاری در اجرای تصفیه خانه آب یزد ـ  زرین شهر (۱۳۷۹).
 5 ـ  اجرای تصفیه خانه فاضلاب کشتارگاه پرناز طیور ـ  تنکابن (۱۳۷۸).
 6 ـ  مسئول فنی شرکت جل تنکابن و اجرا های کوچک متعدد ـ  تنکابن ( ۱۳۷۷).
 7 ـ  اجرای ده ها مورد کارهای کلر زنی و فیلتر و سختی گیر ـ  سراسر ایرا ن.
 8 ـ  اجرای پروژه تصفیه خانه بیمارستان بقایی ـ  اهواز (۱۳۷۷).
 9 ـ  اجرای پروژه تصفیه خانه فاضلاب استانداری هرمزگان ـ  بندر عباس (۱۳۷۶).
 10 ـ  اجرای پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهرک ابوموسی ـ  ابوموسی (۱۳۷۵).
 11 ـ  اجرای پروژه تصفیه خانه فاضلاب اداره کل راه و ترابری ـ  بندر عباس (۷۴).
 12 ـ  اجرای پروژه تصفیه خانه فاضلاب کشتار گاه جلین ـ  گرگان (۱۳۷۴).
 13 ـ  اجرای پروژه تصفیه خانه فاضلاب شرکت گاز ـ  بروجن (۱۳۷۳).
 14 ـ  اجرا ی پروژه تصفیه خانه فاضلاب کارخانه مدار ـ  تهران (۱۳۷۳).
 15 ـ  اجرای پروژه تصفیه خانه فاضلاب پادگان لشکر ۹۲ زرهی ـ  اهواز (۱۳۷۳).
 16 ـ  اجرای پروژه تصفیه خانه فاضلاب کارخانه کارتن البرز ـ  قزوین (۱۳۷۲).
 17 ـ  اجرای پروژه تصفیه خانه فاضلاب قالی شوئی میری ـ  تهران (۱۳۷۲).
 18 ـ  اجرای پروژه تصفیه خانه فاضلاب قند بیستون ـ  بیستون (۱۳۷۱).
 19 ـ  ساخت کار های فلزی مختلف در کار گاه تنکابن بمدت ۱۵ سا ل .
 20 ـ  سرپرستی قسمتی از تعمیرات کشتی عظیم میکل آنژـ  بندر عباس (۱۳۵۵).
.
برخی موارد متفاوت
      غیر از فعالیت در بخش مهندسی اجرایی،  به تحقیقات تاریخی هم مشغول بودم،  علت آن در همان شغل قرار داشت،  چون کارها در نقاط دور دست و تقریباً تمام ایران قرار داشت،  به راحتی امکان تحقیقات تاریخی و تاریخ اجتماعی بود.  البته این نوع تحقیقات بدون داشتن سابقه ذهنی و مطالعاتی امکان ندارد،  سابقه ذهنی را در راه راستی ایرانی نوشته ام،  و سابقه مطالعاتی از همان راه راستی سرچشمه می گیرد.
      از سال ۱۳۵۴ با مقاله دروغ های تاریخ در مجله دانشمند،  نوشتن در نشریات را آغاز کردم،  و تا سال پیش ۸۳ در:  کیهان، جوان، پنجشنبه ها، در آستانه فردا، شکار و طبیعت، بندر و دریا، سیرو سفر و تعداد دیگری نشریات،  مدت ۳۰ سال کم و بیش می نوشتم.
گذری کوتاه به دیدگاه
      برای جوان و نوجوان اولویت دادن به تکنولوژی و در کل تحلیل های استراتژیک و شناسایی محدودیت های مدل کلاسیک امروزی در علم جغرافی ـ تاریخ گرایشات تاریخ و تاریخ اجتماعی دارای اهمیت ویژه است.  بنابر این در وبلاگ حداکثر ممکن مسائل فوق را در نظر گرفته ام،  که امیدوارم مورد توجه قرار گیرد.
     به علوم اجتماعی و موج نو و برخورد مجازی برای حرکت به دانایی قرن ۲۱ و نیز هر آنچه که با واقعیتها و خرد و دانش باشد،  و انسان را از توهمات و تخیلات و دروغ دوری کند،  علاقمند هستم.  جهل و نادانی و گمراهی،  دشمنان اصلی تاریخی هستند،  که می دانیم گریبان گرفتگانش را اندیشه ای در کار نیست و اندر آن ندانسته بسر می برند.  ولی باید با تکنولوژی امروزی و در همین ابتدای قرن ۲۱ با دانایی نوین دشمن دیرینه را از پای در آورد،  در غیر اینصورت خیلی دیر می شود.  نباید توقع داشته باشیم از جایی برای برداشت جهل و دروغ بیایند،  باید با دست توانای خودمان کار را تمام کنیم.
      به کتابها و وبلاگها و سایت های،  تاریخ و علوم اجتماعی و جغرافیا و دست آورد های دانش نو علاقمند هستم.  امیدوارم به زودی روزی برسد که دیگر در جایی سطحی نگری نداشته باشیم و همگان دانش و تحلیل های قوی برابر با دانایی قرن۲۱ داشته باشند،  که برازنده ایران تاریخی سرفراز باشد.
      ورزشی را دوست دارم که مدار بسته ها را اندکی بجنباند و بخود آورد،  آنهایی که کیلو کیلو،  چه عرض کنم کامیون کامیون مدرک تحصیلی و مثلاً علمی دارند.  ولی توانایی استفاده از دانش و تکنولوژی های جدید بر اینان تصوری نیست،  استراتژی آنها فقط مبالغ ماهیانه و پاداش است.  برداشتی دگر و تحلیلی نو در کار شان نیست،  با همان دروغ های قدیمی و همیشگی دل خشنود و طوطی گونه تکرار می کنند،  کلامی که خدشه ای به اندر گه شان بزند نمی گویند.  ایرانی عزیز را سببی و نسبتی بدانها نمی باشد،  بنابر این افروختن ورزشی برای ایشان پسنده ناسیونالیسم ایرانی عزیز است. 
      فیلمها و سریال هایی می بینم،  که جایگاهی مردمی و خصلت های ملی و میهنی و روشنگرانه داشته،  و مورد پذیرش روشنفکران قرار گرفته باشد،  همچنین دروغها و موضوعات کثیف نداشته باشند،  در آنها ضدیت کامل به مواد مخدر و مشروبات الکلی و سیگار و کلیه چیز هایی که به سلامت جامعه و شخص صدمه می زند آشکار باشد و آگاهی فراوان برسانند.  این آفت مهم و دروغ های تاریخی از بدو استعمار و بدست عوامل نفوذی دشمنان در ایران عزیز کاشته شده،  فیلمها و سریالها می توانند وسیله خوبی برای زدودن آنها باشند.
      موسیقی گوش می دهم که اندیشه ای نو به ذهن گوش زد کند،  انسان بوجود نیامده است که در زندگی ابتدایی و ابتدایی تر بماند،  یا کودن و جاهل باشد.  آدم برای روزی است که امروز در تصور ما نمی گنجد،  و در والاترین و بالاترین خواهد بود،  وقتی به بیشترین و بهترین دانشها دست یابد.  امروزه انسان در ابتدا یا میانه راه است،  زندگی تنها در من و ما نیست،  در جایی فراتر و عالم تر است.  بهمین جهت باید اهمیت خاص به موسیقی هایی داد که روح را آماده پذیرش الگوهای مناسب در تکامل چیدن صحیح خشتها می دهد.
انوش راوید
   عکس انوش راوید و استوانه کوروش بزرگ در محوطه موزه ایران باستان،  زمستان ۱۳۹۰،  البته استوانه بدلی،  عکس شماره ۴۵۱۹.
   ــ  با مطالعه واقعیت های تاریخ،  و درست دانستن از تاریخ،  می توان سرنوشت و آینده ای علمی و مورد قبول ساخت.
انوش راوید کیست و معرفی انوش راوید و دیدگاه انوش راوید
مستند های مربوط
مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
 
آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= خرد و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.
ارگ   http://arqir.com
 

Comments ۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انوش راوید
وبلاگ-کد جستجوی گوگل

کلیک کنید: تماس شما

املاک ارگ ایران

کلیک کنید:  پرچم و نشان ارگ ایران

درباره وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید:  ارگ یا ارک

کلیک کنید فهرست ارگ ایران

کلیک کنید: پارسی سخن بگیم

 فروشگاه ها و گردشگاه ها

کلیک کنید دانلود های ارگ

کلیک کنید:  لینکدونی ارگ ایران

کلیک کنید تقویم ایرانی

جنبش برداشت دروغها از تاریخ ایران

کتابهای مهم تاریخی در ایران

کلیک کنید:  دوران های تاریخی ایران

 اکلیک کنید:  ایران و ایرانیان ارگ

کلیک کنید: موزه مجازی ارگ ایران

کلیک کنید:  پرسش و پاسخ های وبسایت

هواداران وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید: مستندهای نماشای ارگ ایران

آپارات وبسایت ارگ ارگ ایران

کلیک کنید:  جالب خواندنی شنیدنی دیدنی></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/611 -->
 <!-- start logo cod off http://arq.ir/630 --><p align=

کلیک کنید: دیدنی های ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/630 -->
<!-- start logo cod off http://arq.ir/118 --><p align=

کلیک کنید: مدنی و اجتماعی ارگ ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/118 -->
<!-- start logo cod off http://arq.ir/100 --><p align=

کلیک کنید: ویژه ارگ ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/100 -->

<!-- start logo cod off http://arq.ir/510 --><p align=

مطالب فنی و مهندسی وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید: آینده بینی ارگ ایران

کلیک کنید: کارگاه اندیشه ارگ ایران

کلیک کنید:  تماس با ما
وبلاگ-کد جستجوی گوگل

Share

املاک ارگ ایران