تاریخ ورزش و بازی در ایران

تاریخ ورزش و بازی در ایران
پیش نویس
      از قدیم ورزش در ایران تاریخی بدلیل موقعیت جغرافیایی و نیاز اجتماعی بسیار مهم بود،  و جوانان از کودکی به تمرین های مختلف،  که به نوعی تدافعی و نظامی بوده مشغول می شدند.  این ورزشها به منظور چابکی بدن و ایجاد قوّت انجام می یافت،  بوکس، کشتی، شمشیرزنی، تیراندازی با کمان، پرتاب وزنه و نیزه، عملیات گرز، سواری، چوگان، انواع گرده بازی (توپ بازی)، بند بازی، شنا و پارو زنی و … جزو ورزش محسوب می شوند.  اولین ملتی که بسیاری از ورزشها را بنیان نهادند ایرانی ها بودند،  که متعاقب آن به قاره کهن و سپس به بقیه قاره ها رفت،  البته ورزش هایی هم در سرزمین های دیگر شکل گرفت،  و در ایران تکمیل یا بازی گردید.
تاریخ ورزش و بازی
تصویر پهلوانی و رزمی در ظرف جیرفت،  در اینجا،  عکس شماره ۳۵۱۳.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.
تاریخ ورزش و بازی
لوگو داشته های تاریخی ما آرزوی دیگران است،  عکس شماره ۱۶۱۶.
برگه ۲۷۶ پائیز ۱۳۸۷ پیوست تاریخها و تاریخچه های ایران است.
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
ادامه پیش نویس
      بسیاری از مورخین غربی و استعماری مطابق معمول تاریخ نویسی غربی و استعماری در اینجا،  سعی در کم رنگ و یا بی اهمیت کردن تاریخ ورزش در ایران  داشتند،  مانند بقیه موضوعات تاریخی و دروغ نویسی در تاریخ.  متأسفانه عده ای از هم میهنان مثلاً متخصص هم دروغ های آنها را تکرار می نمایند،  و از نوشته ها و گفته های آنها استفاده می کنند،  و خود تحقیق مستقل ملی ندارند.  دشمنان تاریخی قاره کهن می خواهند وانمود کنند و بگویند،  که همه چیز از اروپا شروع شده،  و چون منابعی ندارند بی جهت یونان و هلنیسم دروغی را به میان می کشند.  ولی در این زمان و با دانایی قرن ۲۱ و انفجار اطلاعات ترفند ها و دروغ های آنها افشا می شود،  امید است اندک افرادی از  قاره کهن،  که اغفال دروغها شده اند به خود آیند.
تاریخ ورزش و بازی
عکس مسابقه کشتی محلی،  عکس شماره ۷۰۶۰ .
آغاز ورزش و بازی های پهلوانی
      در تمام منابع تاریخی از گذشته های دور تا قبل از ورود بورژوازی به ایران در ابتدای قرن ۲۰،  خانواده و طایفه های ایرانی فنون شکار و جنگ را به پسران و دختران می آموختند،  که چگونه شکار کنند، ماهی بگیرند، از خود دفاع نمایند.  همچنین شخم زدن کشت و زارها، دام گستری، دامپروری و نشانه روی با تیر و نیزه را می آموختند، تا در جمع مخاطرات زندگی توان محافظت و حراست از خویش را دارا باشند.  البته اولین حرفی که بچه ها در خانواده ایرانی می شنیدند،  راستگویی و درستکاری،  وفاداری و امانت داری بود.
     یکی از موضوعات برای تحقیقات تاریخی و تاریخ اجتماعی دانستن همین تاریخ ورزش می باشد،  اکثراً ورزشها و بازیها تا به امروز باقی مانده است،  حرفها، گفته ها و اصطلاحات درون آنها برای محقق اهمیت دارند.  کشتی و بوکس،  هر دو دارای اهمیت مذهبی در تمدن های کهن ایران بودند،  و در دوران باستان در روند کوچ و مهاجرت مردم،  به تمام نقاط جهان رفت.  در دوران کهن جنگ بین قهرمانان و شیاطین اغلب به تصویر کشیده شده،  در بنا های تاریخی از هزاره سوم خورشیدی نیز آثار این دو ورزش دیده می شوند. 
      هر سرزمینی ورزش و بازی هایی دارد،  هر آنچه یک کشور سابقه تاریخی بیشتری داشته باشد،  انواع ورزشها و بازی های آن کشور هم ریشه در تاریخ ملی و مردمی دارند،  منجمله در ایران تاریخی.  از ابتدای تاریخ مردم همه جهان،  اوقات فراغت خود را در ورزش، بازی و به نوعی سرگرمی می گذرانند،  بسیاری از بازی های امروز جهان ریشه در دوران کهن و باستان دارد.  سرگرمی بخشی از زندگی روزانه بود،  و بازی و ورزش در تعطیلات و روز های جشنواره برگزار شد.
   مهم:  تصویر کار های قهرمانی و کشتیگیری و بازیها در ظروف تمدن کهن جی در اینجا،  و در جام ها و آثار دیگر ایرانی بفراوانی دیده می شود، مانند در اینجا.  در موزه مجازی ارگ ایران نیز این آثار بفراوانی دیده می شوند.
تصویر پهلوانی و رزمی در ظروف تمدن کهن جی
تصویر پهلوانی و رزمی در ظروف تمدن کهن جی بفراوانی وجود دارد،  عکس شماره ۴۱۶۶.
   تصویر مجسمه از کشتی گیران
   تصویر مجسمه از کشتی گیران ۲۹۰۰ سال قبل از میلاد،  مردان بر شانه مردان دیگر،  در حماسه گیلگمش نیز اشاره به این بازی دارد،  مانند مسابقه بین گیلگمش و انکیدو،  موزه ملی عراق در بغداد.  جلسات کشتی یکی از اقدامات جدایی ناپذیر گیلگمش تبدیل شد، در اینجا،  عکس شماره ۴۷۴۱.
تاریخ ورزش و بازی
   تصویر مجسمه مسی کشتی زیبای سومری با گلدان روی سر،  در معبد اولیه دودمانی حدود ۲۶۰۰ قبل از میلاد،  موزه ملی عراق در بغداد،  عکس شماره ۴۷۴۰.
تاریخ ورزش و بازی
   لوح کشتی گیران و بوکسور های سومری معبد اولیه دودمانی ۳۰۰۰ ــ ۲۳۴۰ قبل از میلاد موزه ملی عراق در بغداد،  عکس شماره ۴۷۴۲.
تاریخ ورزش و بازی
تصویر مراسم رقص بوکس،  هنوز هم در جاهایی از ایران وجود دارد،  عکس شماره ۴۷۴۳.
   توجه:  جهت دیدن عکس های بیشتر در جستجو های عکس بزبان انگلیسی بنویسید،  "کشتیگیری در ایران باستان و بین النهرین".
ورزش و بازی قبل از اسلام در ایران
. . . بزودی پست می شود  . . .
   
ورزش و بازی بعد از اسلام در ایران
. . . بزودی پست می شود  . . .
   
ایران در بازی های المپیک
      سپاس از قهرمان با نام و بی نام ایران،  آنهایی که توانستند برای ایران مدال آورند،  و همه آنهایی که در این راه تلاش و ورزش و کار کردند.
 تاریخ ورزش و بازی
عکس دو قهرمان طلایی ایران در المپیک لندن ۲۰۱۲،  عکس شماره ۷۱۰۴.
تاریخچه المپیک
   بازی‌ های المپیک تابستانی
   ۱۸۹۶ •  ۱۹۰۰ •  ۱۹۰۴–۱۹۳۶ •  ۱۹۴۸ •  ۱۹۵۲ •  ۱۹۵۶ •  ۱۹۶۰ •  ۱۹۶۴ •  ۱۹۶۸ •  ۱۹۷۲ •  ۱۹۷۶ •  ۱۹۸۰ •  ۱۹۸۴ •  ۱۹۸۸ •  ۱۹۹۲ •  ۱۹۹۶ •  ۲۰۰۰ •  ۲۰۰۴ •  ۲۰۰۸ •  ۲۰۱۲
   بازی‌های المپیک زمستانی
   ۱۹۲۴–۱۹۵۲ •  ۱۹۵۶ •  ۱۹۶۰ •  ۱۹۶۴ •  ۱۹۶۸ •  ۱۹۷۲ •  ۱۹۷۶ •  ۱۹۸۰–۱۹۹۴ •  ۱۹۹۸ •  ۲۰۰۲ •  ۲۰۰۶ •  ۲۰۱۰
      ورزشکاران ایران در بازی‌های المپیک ۱۹۰۰ پاریس تا ۲۰۱۲ لندن،  موفق شدند در مجموع ۵۲ مدال برای کشورشان تصاحب کنند.  ۱۳ مدال طلا، ۱۶ مدال نقره و ۲۳ مدال برنز حاصل تلاش ۴۳ ورزشکار ایرانی در ۱۶ دوره از بازی‌ های تابستانی المپیک است.  اولین ایرانی که در مسابقات المپیک مدال گرفت جعفر سلماسی بود،  که در المپیک ۱۹۴۸ لندن در دستهٔ ۶۰ کیلو وزنه ‌برداری برنز گرفت.  امامعلی حبیبی اولین برنده مدال طلای ایران در المپیک ۱۹۵۶ ملبورن در کشتی آزاد بود. پس انقلاب ۵۷ ایران،  دولتمردان انقلابی بازی ‌های ۱۹۸۰ مسکو و ۱۹۸۴ لس‌آنجلس را تحریم کردند،  و در عمل یک نسل از ورزشکاران ایرانی از رقابت در این بازی‌ها محروم شدند.
تحریم بازی‌ های المپیک تابستانی ۱۹۸۰ مسکو از سوی ایران آسان صورت نگرفت.  در میان دولتمردان ایران در آن سالها برخی موافق و برخی مخالف حضور ایران در بازی‌ های المپیک مسکو بودند.  اما نهایتا مخالفان با این استدلال که شوروی در حال جنگ با کشور اسلامی افغانستان است،  مانع از حضور ایران در بازی‌ های المپیک مسکو شدند.
مدال‌ های ایران در المپیک
   المپیک تابستانی
   اولین مدال المپیک ایران ٬  جعفر سلماسی
   محمود نامجوی٬  المپیک ۱۹۵۶ ملبورن
    المپیک                                 طلا      نقره     برنز      مجموع
   فرانسه ۱۹۰۰ پاریس                 ۰          ۰          ۰          ۰
   ۱۹۰۴–۱۹۳۶             شرکت نداشت
   بریتانیای کبیر ۱۹۴۸ لندن           ۰          ۰          ۱          ۱
   فنلاند ۱۹۵۲ هلسینکی                ۰          ۳          ۴          ۷
   استرالیا ۱۹۵۶ ملبورن               ۲          ۲          ۱          ۵
   ایتالیا ۱۹۶۰ رم                        ۰          ۱          ۳          ۴
   ژاپن ۱۹۶۴ توکیو                     ۰          ۰          ۲          ۲
   مکزیک ۱۹۶۸ مکزیکوسیتی       ۲          ۱          ۲          ۵
   آلمان غربی ۱۹۷۲ مونیخ            ۰          ۲          ۱          ۳
   کانادا ۱۹۷۶ مونترآل                  ۰          ۱          ۱          ۲
   اتحاد جماهیر شوروی ۱۹۸۰ مسکو          شرکت نکرد (تحریم کرد)
   ایالات متحده آمریکا ۱۹۸۴ لس‌آنجلس        شرکت نکرد (تحریم کرد)
   کره جنوبی ۱۹۸۸ سئول              ۰          ۱          ۰          ۱
   اسپانیا ۱۹۹۲ بارسلون               ۰          ۱          ۲          ۳
   ایالات متحده آمریکا ۱۹۹۶ آتلانتا ۱          ۱          ۱          ۳
   استرالیا ۲۰۰۰ سیدنی                ۳          ۰          ۱          ۴
   یونان ۲۰۰۴ آتن                         ۲        ۲          ۲          ۶
   چین ۲۰۰۸ پکن                        ۱          ۰          ۱          ۲
   بریتانیای کبیر ۲۰۱۲ لندن           ۲          ۱          ۱          ۴
   مجموع                                  ۱۳        ۱۶        ۲۳        ۵۲
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   مدال‌ها بر پایه ورزش
   مسابقات                 طلا      نقره     برنز     جمع
  وزنه‌برداری                  ۴          ۴          ۶          ۱۴
  کشتی                           ۷          ۱۲        ۱۵        ۳۴
  تکواندو                        ۲          ۰          ۲          ۴
   مجموع                      ۱۳        ۱۶        ۲۳        ۵۲
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   طلاآوران
   کشتی آزاد
   امامعلی حبیبی:  ۶۷-۶۳  کیلوگرم –  ۱۹۵۶  ملبورن  (نخستین مدال طلای ایران در بازی‌ های المپیک)
   غلامرضا تختی:  ۸۷-۷۹  کیلوگرم –  ۱۹۵۶  ملبورن
   عبدالله موحد:  ۷۰-۶۳  کیلوگرم –  ۱۹۶۸  مکزیکوسیتی
   رسول خادم:  ۹۰-۸۲  کیلوگرم –  ۱۹۹۶  آتلانتا
   علیرضا دبیر:  ۵۸-۵۴  کیلوگرم –  ۲۰۰۰  سیدنی
   کشتی فرنگی
   حمید سوریان:  ۵۵  کیلوگرم –  ۲۰۱۲  لندن
   امید نوروزی: ۶۰  کیلوگرم –  ۲۰۱۲  لندن
   وزنه‌برداری
   محمد نصیری:  خروس وزن – ۱۹۶۸   مکزیکوسیتی
   حسین توکلی:  ۱۰۵  کیلوگرم –  ۲۰۰۰  سیدنی
   حسین رضازاده:  ۱۰۵+  کیلوگرم –  ۲۰۰۰  سیدنی (رکورد المپیک)
   حسین رضازاده:  ۱۰۵+  کیلوگرم –  ۲۰۰۴  آتن
   تکواندو
   هادی ساعی:  منهای ۶۸  کیلوگرم –  ۲۰۰۴  آتن
   هادی ساعی:  منهای ۸۰  کیلوگرم –  ۲۰۰۸  پکن
   نقره‌آوران
   کشتی آزاد
    ناصر گیوه چی:  ۶۳- ۵۷  کیلوگرم – ۱۹۵۲  هلسینکی
    غلامرضا تختی:  ۷۹ -۷۳ – ۱۹۵۲ هلسینکی
    محمدعلی خجسته‌پور:  زیر ۵۲  کیلوگرم –  ۱۹۵۶  ملبورن
    مهدی یعقوبی:  ۵۷- ۵۲  کیلوگرم –  ۱۹۵۶  ملبورن
    غلامرضا تختی:  ۸۷ -۷۹  کیلوگرم – ۱۹۶۰  رم
    منصور برزگر:  ۷۴-۶۸  کیلوگرم –  ۱۹۷۶  مونترآل
    عسکری محمدیان:  ۵۷- ۵۲  کیلوگرم –  ۱۹۸۸  سئول
    عسکری محمدیان:  ۶۲-۵۷  کیلوگرم –  ۱۹۹۲ بارسلون
    عباس جدیدی:  ۱۰۰- ۹۰  کیلوگرم –  ۱۹۹۶  آتلانتا
    مسعود مصطفی جوکار:  ۶۰ کیلوگرم –  ۲۰۰۴  آتن
    علیرضا رضائی:  ۱۲۰ کیلوگرم –  ۲۰۰۴  آتن
   کشتی فرنگی
    رحیم علی آبادی:  منهای ۴۸  کیلوگرم – ۱۹۷۲  مونیخ
   وزنه برداری
    محمود نامجوی:  منهای ۵۶  کیلوگرم –  ۱۹۵۲  هلسینکی
    پرویز جلایر:  ۶۷.۵ -۶۰  کیلوگرم –  ۱۹۶۸  مکزیکوسیتی
    محمد نصیری:  ۵۶- ۵۲ کیلوگرم –  ۱۹۷۲  مونیخ
    نواب نصیرشلال:  ۱۰۵ کیلوگرم –  ۲۰۱۲  لندن
   برنز آوران
   کشتی آزاد
    محمود ملاقاسمی:  منهای  ۵۲  کیلوگرم – ۱۹۵۲  هلسینکی
    جهانبخت توفیق:  ۶۷ -۶۳  کیلوگرم –  ۱۹۵۲  هلسینکی
    عبدالله مجتبوی:  ۷۳ -۶۷  کیلوگرم –  ۱۹۵۲  هلسینکی
    ابراهیم سیف‌پور:  منهای ۵۲  کیلوگرم –  ۱۹۶۰  رم
    اکبر حیدری:  منهای  ۵۲  کیلوگرم –  ۱۹۶۴  توکیو
    محمدعلی صنعتکاران:  ۷۸ -۷۰  کیلوگرم –  ۱۹۶۴  توکیو
    ابوطالب طالبی:  ۵۷- ۵۲  کیلوگرم –  ۱۹۶۸  مکزیکوسیتی
    شمس‌الدین سید عباسی:  ۶۳- ۵۷  کیلوگرم –  ۱۹۶۸  مکزیکوسیتی
    ابراهیم جوادی‌پور:  منهای ۴۸  کیلوگرم –  ۱۹۷۲  مونیخ
    امیررضا خادم:  ۷۴- ۶۸  کیلوگرم –  ۱۹۹۲  بارسلون
    رسول خادم:  ۸۲ – ۷۴ کیلوگرم –  ۱۹۹۲  بارسلون
    امیررضا خادم:  ۸۲ -۷۴  کیلوگرم –  ۱۹۹۶  آتلانتا
    علیرضا حیدری:  ۹۶  کیلوگرم –  ۲۰۰۴  آتن
    مراد محمدی:  ۶۰ کیلوگرم –  ۲۰۰۸ پ کن
   کشتی فرنگی
    محمد پذیرائی:  منهای  ۵۲  کیلوگرم –  ۱۹۶۰  رم
   وزنه‌برداری
    جعفر سلماسی:  ۶۰-۵۶  کیلوگرم – ۱۹۴۸  لندن  (نخستین مدال ایران در بازی‌های المپیک)
    علی میرزائی:  منهای  ۵۶  کیلو گرم –  ۱۹۵۲  هلسینکی
    محمود نامجوی:  منهای  ۵۶  کیلوگرم –  ۱۹۵۶  ملبورن
    اسماعیل علم‌خواه:  منهای  ۵۶  کیلوگرم –  ۱۹۶۰  رم
    محمد نصیری:  منهای  ۵۲  کیلوگرم –  ۱۹۷۶  مونترآل
    کیانوش رستمی:  ۸۵ کیلوگرم –  ۲۰۱۲  لندن
   تکواندو
    هادی ساعی:  ۶۸-۵۸  کیلوگرم –  ۲۰۰۰  سیدنی
    یوسف کرمی:  منهای  ۸۰  کیلوگرم –  ۲۰۰۴  آتن
   منبع:   www.olympic.ir
ورزش ها و بازی های ایرانی
تاریخ ورزش و بازی
   عکس ورزش یا چوب بازی تاریخی در عشایر و روستا های ایران،  مشروح در تاریخ عشایر ایران،  عکس شماره ۴۲۱۰.
تاریخ ورزش و بازی
   عکس تاریخی جمعی ورزشکار و روسای فدراسیون های ورزشی،  مقابل باشگاه تاج در خیابان شمالی پارک شهر تهران، در ۱۳۳۰،  R  پدر انوش راوید،  مشروح در اینجا،  عکس شماره ۱۲۴۱.
. . . ادامه بزودی . . .
. . . .
مستند های مربوط
مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
 
آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= خرد و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.
ارگ ایران   http://arqir.com
 

Comments ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انوش راوید
وبلاگ-کد جستجوی گوگل

کلیک کنید: تماس شما

املاک ارگ ایران

کلیک کنید:  پرچم و نشان ارگ ایران

درباره وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید:  ارگ یا ارک

کلیک کنید فهرست ارگ ایران

کلیک کنید: پارسی سخن بگیم

 فروشگاه ها و گردشگاه ها

کلیک کنید دانلود های ارگ

کلیک کنید:  لینکدونی ارگ ایران

کلیک کنید تقویم ایرانی

جنبش برداشت دروغها از تاریخ ایران

کانال ارگ ایران

کتابهای مهم تاریخی در ایران

کلیک کنید:  دوران های تاریخی ایران

 اکلیک کنید:  ایران و ایرانیان ارگ

کلیک کنید: موزه مجازی ارگ ایران

کلیک کنید:  پرسش و پاسخ های وبسایت

هواداران وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید: مستندهای نماشای ارگ ایران

آپارات وبسایت ارگ ارگ ایران

کلیک کنید:  جالب خواندنی شنیدنی دیدنی></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/611 -->
 <!-- start logo cod off http://arq.ir/630 --><p align=

کلیک کنید: دیدنی های ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/630 -->
<!-- start logo cod off http://arq.ir/118 --><p align=

کلیک کنید: مدنی و اجتماعی ارگ ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/118 -->
<!-- start logo cod off http://arq.ir/100 --><p align=

کلیک کنید: ویژه ارگ ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/100 -->

<!-- start logo cod off http://arq.ir/510 --><p align=

مطالب فنی و مهندسی وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید: آینده بینی ارگ ایران

کلیک کنید: کارگاه اندیشه ارگ ایران

کلیک کنید:  تماس با ما
وبلاگ-کد جستجوی گوگل

Share

املاک ارگ ایران