تاریخ پادشاهی قاجاریه

تاریخ پادشاهی قاجاریه
    پیش نویس
      این بخش بزودی کامل پست می شود،  و ادامه می یابد.
تاریخ پادشاهی قاجاریه
داستان  پادشاهی قاجاریه
      در دروغ های تاریخی نوشته اند که ایل قاجار از ترک هایی بودند،  که همراه سپاه هلاکو بی نام و نشان دروغ حمله مغول به ایران آمده اند،   تاریخ های دروغی همیشه می خواستند ایرانی ها را متفرّق و غریبه به خاک خود معرفی کنند،  تا استعمار و صهیونیسم بتواند بی هویتی و دشمنی و چند تیرگی ایجاد نماید.  در صورتیکه ترکمن تعریف جایی دارد و در بخش میانه قاره کهن سکونت داشتند،  برای توضیح بیشتر به مطالب فصلی وبلاگ مراجعه نمایید.  در ابتدای قاجاریه بخشی از ترکمن ها که رد پایی در تاریخ حکومت های ایرانی داشتند،  به خدمت شاه طهماسب صفوی در آمدند.  در این بخش از تاریخ ایران آنها تمایل به رژیم های نو فئودالی پیدا کردند،  و بدین ترتیب بخشی از ترکمنها از بقیه که همچنان به سازمان قبیله ای وفادار بودند جدا شده،  و تقریباً در ضدیت با یکدیگر بر آمدند.  اینها برای طرح جدید خود مذهب شیعه را لازم دیده،  و مجبور شدند از سرزمین ترکمن نشین ایران بزرگ خارج شده و در نزدیکی آن تا تهران مقیم شوند.  حکومت افشاریه و زندیه که انرژی خود را از سازمان قبیله ای می گرفتند،  با این بخش از ترکمنها که به قاجار معروف شده بودند بدلیل تمایل سران آنها به نو فئودالی مخالفت بودند.
     آواخر قرن ۱۸میلادی انقلاب صنعتی اروپا را داشت وارد دور جدید بورژوازی استعماری می کرد،  ولی ایران هنوز درگیر تقسیم قوا بین سازمان قبیله ای و نو فئودالی بود.  این مهم یکی از اساسی ترین مسائل تاریخ ایران است،  و در این زمان استعمار گران می دانستند،  نمی توانند با سازمان قبیله ای کار کنند،  برای همین آنها از نو فئودالی ایران حمایت کردند،  که باعث شد قاجارها به حکومت برسند.  در تاریخ های دروغی از ابتدای این خاندان خیلی دروغ نوشته اند،  و نیاز است تحقیقات مستقل صورت گیرد.  بویژه در این تاریخها نوشته اند،  بدلیل ایرانی نبود و داشتن خون مغول کشتند و کور کردند و یا از بی لیاقتی آنها نوشته اند.  در صورتی که ایران داشت مسیر طبیعی خود،  از سازمان قبیله ای به تشکیلات فئودالی را طی می کرد،  و قاجاریه در این راه کار عادی خودش را انجام می داد.
کرونولوژی پادشاهی قاجار
  * حدود ۱۷۸۶م ــ آغاز حکومت آغا محمد خان قاجار،  بدلیل انبوه دروغ در این دوره از باز نویس آنها خود داری می شود،  تا تحقیقات مستقل صورت گیرد.
  * 1797م ــ سلطنت فتعلی شاه، برادر زاده آغا محمد خان،  نام اصلی او بابا خان پسر حسینقلی خان و والی فارس و مقیم شیراز بود.
  * 1800م ــ الحاق گرجستان به روسیه،  هراکلیوس والی گرجستان از طرف ایران در زمان آغا محمد خان از دولت روسیه تقاضا کرد که گرجستان را تحت حمایت خود قرار دهد.  کاترین ملکه روسیه سپاهی فرستاد که به سبب فوت کاترین مراجعت کردند،  سپس گرگین خان (ژرژ دوازدهم) پسر هراکلیوس و جانشین وی تقاضای خود را در زمان الکساندر اول امپراطورر روس تجدید نمود و الکساندر سپاهی فرستاد گرجستان را تصرف کرد و این واقعه مقدمه جنگ های بین ایران و روس گردید.  لازم به یاد آوریست طبق بر آورد های تاریخی آمار در این زمان روسیه حدود ۴۰ میلیون نفر جمعیت داشته و ایران حدود ۵ میلیون نفر.
   در همین زمان اولین میسیون سرجان ملکم به نمایندگی کمپانی هند شرقی وارد ایران شد،  رجوع شود به اینجا.
  * 1804 م ــ جنگ ایران و روس،  ژنرال سیسیانوف روسی بدون اعلان جنگ به ایروان لشکر کشید و شهر را محاصره کرد،  فتعلی شاه به صحنه جنگ شتافت و روسها مجبور به فرار شدند.  در دهه اول قرن ۱۹ جنگها و زد و خورد های بی نتیجه بین ایران و روس ادامه داشت،  در این باره کتاب هایی نوشته شده است،  ولی نیازمند تحقیقات مستقل می باشد.
  * 1806 م ــ ورود میسیون ژوبر فرانسوی،  از طرف ناپلئون به ایران.
  * 1812 م ــ جنگ اسلاندوز،
  * 1813 م ــ عقد پیمان گلستان،  در اینجا.
  * 1817 م ــ سفارت ژنرال یرمولوف روسی،
  * 1828 م ــ عقد پیمان ترکمن چای،  در اینجا.
  * 1833 م ــ محاصره هرات،
  * 1835 تا ۱۸۴۸ م ــ سلطنت محمد شاه،
  * 1848 تا ۱۸۹۶ م ــ سلطنت ناصرالدین شاه،
  * 1896 تا ۱۹۰۷ م ــ سلطنت مظفرالدین شاه،
  * 1905 م ــ آغاز انقلاب مشروطیت،  یا در واقع اولین انقلاب بورژوازی در قاره کهن.
  * 1906 م ــ صدور فرمان مشروطیت و گشایش اولین مجلس شورای ملی،
  * 1907 تا ۱۹۰۹ م ــ سلطنت محمد علی شاه،
  * 1909 تا ۱۹۲۵ م سلطنت احمد شاه،
  * 1910م ــ دولت انقلابی بر اوضاع مسلط شد،  تشکیل مجلس دوم،  جهت اطلاع بیشتر به راه راستی مراجعه شود.
تاریخ پادشاهی قاجاریه
عکس مظفرالدین شاه قاجار،  عکس شماره ۱۲۸۵.
صحیح نویسی در تاریخ
     یکی از اشتباه های مهم در تاریخ ندانستن اختلاف نوع رژیم ها می باشد،  سلسله، حکومت، شاهنشاهی، را بطور گسترده در همه مراحل تاریخ نام برده اند.  سلسله یعنی حلقه های بهم پیوسته، حلقه هایی که خود جدا گانه هستند،  ولی در یک جمع یا مجموعه قرار دارند،  در تاریخ به مصر باستان می توان گفت سلسله،  که رژیم شامل حلقه هایی بود که از یکدیگر جدا ولی در نهایت در جمع یک رژیم بودند.  سلسله هخامنشی که دوره های اول آنرا بدون شناخت کامل ایلام گفته اند،  از آن جمله می باشد،  که با تحلیل های ساختار تاریخی اجتماع هم خوانی دارد.  بنا بر این در وبلاگ و نوشته ها هخامنشیان را بعنوان سلسله نام می برم.  حکومت، به رژیم هایی گفته می شود که فرمان روایی دارند،  ولی فاقد مرکزیت و قبله گاه هایی مانند کاخ سلطنتی و یا تاج شاهی و امثال آن می باشند، در تاریخ رژیم اشکانیان از این قبیل است،  در این وبلاگ از اشکانیان به نام حکومت اشکانیان نام می برم.  شاهنشاهی،  به رژیم هایی گفته می شود،  که پادشاهی از خاندانی خاص در رأس امور است و فرزند او جانشین می شود،  در این وبلاگ ساسانیان را می نویسم شاهنشاهی ساسانیان،  پادشاهی قاجاریه، پادشاهی پهلوی.  در این وبلاگ سعی می کنم واژه ها و اسامی را با تعریف هر چند کوتاه بنویسم،  تا اندکی از درهمی های موجود در کتاب های تاریخی کم کنم،  برای اطلاعات بیشتر به لینکها مراجعه شود.  امید است عزیزان تاریخ نگار به این نوع موضوعات توجه نمایند،  و در جهت بهبود واژه های تاریخی اقدام کنند، البته توجه داشته باشند،  اینکار تبدیل به بازی با کلمات نگردد.
سبز= جنگل های شمال ایران، سفید= آسمان شفاف مرکز ایران، قرمز= سرخی فجر خلیج فارس
    توجه:  اگر وبلاگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبلاگ و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبلاگم بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
ارگ ایران   http://arq.ir
این نوشته در تاریخ ایران ارسال و , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *