تاریخ سلجوقیان و خوارزمشاهیان

حکومت های نیمه اول هزاره دوم میلادی ایران
   پیش گفتار
      واقعیت این دوره تاریخی با آنچه که در کتاب های موجود تاریخ نوشته شده کاملاً  متفاوت است،  بنابر این نیازمند تحقیقات جدید می باشد،  که کاری زمان بر است.  در اولین فرصت هر آنچه را که بررسی تاریخ نویسی نوین کرده باشم پست می کنم.
حکومت های،  سلجوقیان، خوارزمشاهیان،  و ….
 
      توجه:  کرونولوژی های ذکر شده در زیر،  از کتاب های تاریخ موجود می باشد،  و مورد تأیید من نیستند،  در حال کار تحقیق و تشخیص دروغ ها از واقعیت ها می باشم،  و به مرور بخش هایی را اصلاح و تأیید موقت می کنم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سلجوقیان
مدت:  183 سال 1037 تا 1220 میلادی
حوزه حکومت:  تمام سرزمین های ایران بزرگ
پایتخت: 
فرمان روایان:  طغرل،  الب ارسالان برادر زاده طغرل، جلال الدین ملک شاه پسر اسب ارسلان، ملک شاه،  محمود، برکیارق، سلطان سنجر، محمد، ترکان خاتون،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
سلاجقه کرمان
مدت:  146 سال 1041 تا 1187 میلادی
حوزه حکومت:  کرمان
فرمانروایان:  ملک قارود بود، سلطان شاه، توران شاه، ایران شاه، ارسلان شاه
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
سلاجقه غور یا غوریان
مدت:  67 سال 1148 تا 1215 میلادی
حوزه حکومت:  هرات تا غزنه
امرا:  سیف الدین، علاء الدین، جهانسوز
ــــــــــــــــــــــــــــــ
سلاجقه خوارزم یا خوارزمشاهیان
مدت:  78 سال 1138 تا 1216 میلادی
حوزه حکومت:  خیوه و بخارا و خوارزم
فرمان روایان:  قطب الدین محمد، اتسز، ایل، ارسلان، تکش، سلطان محمد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
قراختائیان یا خانیان
مدت:  95 سال 1123 تا 1218 میلادی
حوزه حکومت:  خوارزم، سیبری، آسیای مرکزی
امرا:  یلوی تاش،  گور خان،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ترکان غز
مدت: 51 سال 1153 تا 1204 میلادی
حوزه حکومت:  ترکستان، بلخ، مرو، سمرقند، کرمان،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتابکان فارس یا سلغریان
مدت:  140 سال 1148 تا 1287 میلادی
حوزه حکومت:  فارس
امرا:  سلغر، زنگی، سعد، ابوبکر پسر سعد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتابکان آذربایجان
مدت:  89 سال 1136 تا 1225 میلادی
حوزه حکومت:  آذربایجان
فرمان روایان:  ایلدگز،  محمد جهان پهلوان پسر ایلدگز، قزل ارسلان برادر محمد
اتابکان آذربایجان مروج و مشوق ادبیات فارسی بوده، نظامی و خاقانی معاصر قزل ارسلان بودند.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
اتابکان لرستان یا هزار اسبی
مدت:  191 سال 1148 تا 1339 میلادی
حوزه حکومت:  لرستان
فرمان روایان:  ابوطاهر محمد، یوسف شاه،
ـــــــــــــــــــــــــــ
سلسله بور
مدت:  52 سال 1103 تا 1154 میلادی
حوزه حکومت:  دمشق
بانی سلسله توغ توگین
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
سلسله زنگی
مدت:  124 سال 1127 تا 1250 میلادی
حوزه حکومت:  بین النهرین و سوریه
بانی سلسله امام الدین زنگی،  پسرش نور الدین
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
سبز= جنگل های شمال ایران، سفید= آسمان شفاف مرکز ایران، قرمز= سرخی فجر خلیج فارس
    توجه:  اگر وبلاگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبلاگ و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبلاگم بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
    جنبش برداشت دروغها از تاریخ ایران:  حمله اسکندر مقدونی به ایران بزرگترین دروغ تاریخ،  حمله چنگیز مغول به ایران سومین دروغ بزرگ تاریخ،  و مقالات مهم مانند،  سنت گریزی و دانایی قرن 21،  و دروغ های تاریخ و حمله های عرب، مغول، تاتار،  و گفتمان تاریخ،  و جدید ترین بررسی های تاریخی در وبلاگ:
 ارگ   http://arq.ir
این نوشته در تاریخ ایران ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.