تاریخی نویسی استعماری

تاریخی نویسی استعماری
پیشنویس
      هر شخص که می خواهد تاریخ بخواند،  و از تاریخ بدرستی بداند،  باید دست های آشکار و پنهان استعمار و امپریالیسم را در تاریخ نویسی و سرنوشت سازی بداند،  در غیر اینصورت براحتی در دام ترفند های رنگارنگ آنها گرفتار می شود،  و به جای علم مقداری پرت و پلا باب میل آنها را در حافظه خود جای خواهد داد.
تاریخی نویسی استعماری
تصویر پوستر فیلم های حقه بازی تاریخ نویسی استعماری،  عکس شماره ۳۴۲۳.
   توجه:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.
تاریخی نویسی استعماری
تصویر لوگو عمیق درباره دانایی نوین و قدرت تشخیص اندیشه کنید،  عکس شماره ۱۶۱۹.
این صفحه پیوست فهرست تحلیل های متفاوت جدید است
. . . ادامه دارد و باز نویسی می شود . . .
دروغ گویی استعمار و امپریالیسم
      طی پانصد سال گذشته،  بویژه دویست سیصد سال اخیر،  استعمار و امپریالیسم بمنظور اهدافشان،  در کل تاریخ دروغ و دونگ زیاد گفته اند،  و توسط سیستم آکادمیک برتر و قدرت انتشاراتی و تبلیغاتی وابسته خودشان،  آنها را بعنوان تاریخ و سرنوشت،  در جهان جا انداخته اند.
      امروزه با وجود جوانان آگاه و دانای ایران،  این دروغها در حال افشا شدن می باشند،  هر چند هنوز سیستم آموزشی و دانشگاهی ایران،  همچنان وابسته به حشر و نشر داده های آنهاست.  اما با شرایط تکنولوژیکی قرن ۲۱،  بزودی این سیستم آموزشی تاریخ و تاریخ اجتماعی ایران،  که جا مانده در علوم قرن گذشته است،  یا براه راست و تحقیق و تحلیل های ملی و مردمی ایران روی می آورد،  یا با دانایی جوانان باهوش ایران بی اهمیت می گردد،  و نادیده گرفته می شود.
      از جمله این تحقیقات دروغ حمله الکساندر از یونان به ایران است،  که توسط پژوهشگر گرامی بانو پرنیان حامد در کتاب اسکندر تاریخ ایران،  آلکساندر یونانی نیست،  در اینجا،  با اسناد بسیار توضیح داده و افشا شده است،  و در اینترنت به چند صد پرسش و شبه با دلایل واضح و روشن پاسخ گفته اند.
      پژوهشگر گرامی آقای فرشاد فرشید راد،  در کتاب جغرافیای کهن و سرزمینهای گمشده،  موضوعات مهم جغرافیای کهن را ثابت کرده اند،  که بسیار مهم می باشد،  در اینجا.
      پژوهشگر گرامی آقای دکتر حمید شفیع زاده در کتاب تاریخ حضور مسلمانان و ایرانیان در قاره آمریکا پیش از کریستف کلمب،   دروغ بزرگ و مهم دیگر را با هزاران سند معتبر بررسی کرده اند،  در اینجا
    همچنین دها و صدها پژوهشگر گرامی در راه برداشت دروغ های تاریخ نویسی استعماری در کار و تلاش هستند،  که بمرور از آنها خواهم نوشت.
تاریخ کلاسیک قرن گذشته
      تاریخ کلاسیک آموزشی و آکادمی را غربیها برای جهان نوشته اند،  و از ابتدای قرن ۲۰ در ایران نیز از همان نوشته های برای آموزش استفاده شده،  و ادامه دارد.  در این نوع تاریخ نویسی که من آنرا تاریخی نویسی استعماری می نامم،  تمام تلاش و هم و غم آنها این بوده است،  که اروپا و اروپایی را برتر و پیروزمند در تاریخ نشان دهند،  کشورها  و ملت های دیگر را به نوعی درب و داغون و ضعیف و شکست خورده بگویند،  و دشمن همسایه های یکدیگر نمایند.
      یکی از مهمترین کلید های تاریخ نویسی استعماری،  تاریخ یونان باستان است،  که با انواع دروغ و ترفند و تاریخ دزدی،  آنرا مهم و بزرگ و اولین در جهان معرفی کرده اند،  که متعاقب آن بقیه دنیا را زیر جمع دانش و معرفت و پیشرفت یونان اروپایی جمع کرده اند.  وظیفه جوانان باهوش متخصص ایران است،  که دروغها و ترفند های تاریخ نویسی استعماری را افشا نمایند،  و دنبال واقعیتها بگردند.
      در تاریخ نویسی استعماری به نکالتی توجه می کنند،  که براحتی می توانند مردم هر کشوری را درب و داغون و شکست خورده و دشمن یکدیگر در تاریخ نشان دهند.  وظیفه جوانان باهوش متخصص است،  که با درک از تاریخ نویسی استعماری،  اقدام به نگارش تاریخ نوین کشور خود نمایند.  در غیر اینصورت با برآورد های اشتباه از تاریخ،  تحلیل گران مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی،  نمی توانند طرح های خوب و درست برای آینده بریزند،  و بهمین جهت می بینیم،  که امروزه کشور ما و کلاً تمام قاره کهن دچار بحران شده است.
شرق شناسی استعماری
      از ابتدای پیدایش تجارت مادی و گسترده،  در هلند و ایتالیا و چند جای دیگر اروپا،  شرق‏شناسی نیز بوجود آمد.  بعد از پیدایش و رشد و تکامل استعمار،  شرق شناسی در بساط استعمار پروش یافت،  و در واقع یک گفتمان قدرت و یک الگوی غربیِ از برای چیرگی استعمار تبدیل شد.  اکثر صاحب نظران مهمترین وجه شرق شناسی را استعمار می دانند،  و آن را یک شیوه غربی برای سلطه بر مشرق زمین می گویند.
      شرق شناسی استعماری نشانده حضور و سیادت علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی غرب است،  و یادآور دورانی می باشد،  که غرب بر آن شد،  تا به شرق ثابت کند،  که در عقل و اندیشه و بینش و روش و دانش برتر و بهتر است،  و باید شرق علم، فرهنگ، ایمان و آرمانش را در غرب بجوید.  شرق‏شناسی،  به معنای آن‏چه پس از قرن هجدهم رایج گردید،  نوعی شیوه غربی‏ در خصوص ایجاد سلطه، داشتن آمریّت و اقتدار بر شرق بوده است.  همواره براساس تمایزی‏ از نوع تمایز های تاریخی بین‏ دیوانگان و عقب افتاده های شرق و عاقل‏ها و پیشرفته های غرب متصوّر شده است.  در این پروژه تمایز سازی،  انبوهی افراد استعماری و عوامل آنها‏ مانند شعرا، داستان‏نویسان، فلاسفه، نظریّه‏ پردازان‏ سیاسی، اقتصاددانان و مقامات قرار می‏گیرند.
      بطور مثال اکثر ایران شناسان انگلیسی،  به استثنای کسانی چون ادوارد گرانویل براون،  به شدت رویکردی استعماری داشتند،  و به کار گیری ایران شناسی استعماری در مورد کلیت ایران شناسی انگلیسی پر بیراه نیست.  به طور کلی شرق شناسی انگلیسی،  و به تبع آن ایران شناسی آنها،  از بطن استعمار متولد گردید،  و در خدمت اهداف و اغراض استعماری قرار گرفت.  بسیاری از مراکز شرق شناسی انگلیسی چون «مرکز مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن»،  از بازوان مهم و استراتژیک استعمار بودند.  بسیاری از شرق شناسان و ایران شناسان انگلیسی نه تنها از کارگزاران رسمی دولت و کمپانی هند شرقی،  بلکه از جاسوسان حقوق بگیر سرویس جاسوسی انگلستان بودند.  برای مثال وابستگی و عملکرد لرد کرزن، سردنیس رایت و دوشیزه آن لمبتون در این باره،  که خود یکی از مهمترین و بزرگ ترین ایران شناسان انگلیسی است،  برای تمامی محافل علمی و سیاسی شناخته شده است.
   توجه:  جهت اطلاع بیشتر در جستجوها بنویسید:  استعمار، امپریالیسم، تاریخی نویسی استعماری، شرق شناسی استعماری و…،  و اطلاعات بیشتر بدست آورید،  زیرا یک تاریخ نویس تا از اینها نداند،  هیچی نخواهد دانست،  و هچی نخواهد شد،  جز یک گمراه که خود و دیگران را گمراه می کند.
   مهم:  سیستم آموزشی ایران،  شماها که خود را ضد استعمار و امپریالیسم می دانید،  چرا دروغ های تاریخی را دور نمی ریزید؟  و چرا درباره استعمار و امپریالیسم و تاریخ نویسی استعمار چیزی نمی گویید؟  چرا  به اینهمه پرت و پلا و فیلم که می گویند و می سازند اعتراض نمی کنید؟  چرا کمیته علمی ضد دانش تلقینی استعماری ندارید؟  آیا با آنها کامل موافقید یا با بخشی؟
انواع مسشترق استعماری
      شرق شناسی به تمام موارد تاریخی، ادبی، سیاسی، فلسفی، فکری، فرهنگی، هنری، اقتصادی مربوط می شود،  و همیشه بنیاد های مهم استعماری در این راه فعال بودند،  و شرق شناسان را تربیت و اداره می کردند.
      شرق شناسان بد نیت و سیاسی کار،  مانند ارنست رنان فرانسوی (ت ۱۸۹۲،م )،  هنری لامنس فرانسوی (ت ۱۹۳۷،م )،  لوئی ماسینیون فرانسوی (ت ۱۹۶۲،م )،  که از مستشاران وزارت مستعمرات بود،  و نیز ویلیام میور انگلیسی ،  که در زمینه تاریخ کار می کرد،  و عمدا به روایات ضعیف تکیه داشت،  و نیز ساموئیل مارگلیوث انگلیسی و نیز زویمو آمریکائی،  که مزدور استعمار بودند.
      مأموریت و کار عده ای را به این اختصاص داده اند،  که کتب تاریخی را به روش نو، تصحیح و تحقیق کرده و بگونه امروزی به چاپ برسانند.  کتاب هائی مانند تاریخ طبری،  تاریخ ابن اثیر،  تاریخ ابی الفداء نفح الطیب مقری و جزء یازدهم الاغانی را به این سبک به چاپ رسانیده اند.  مثلا در تحقیق و چاپ کتاب نفح الطیب چهار مستشرق به نام های:  دوزی، دوگات، کرال ویلیام رایت، به مدت چهارسال، وقت صرف کرده،  و سپس روی چاپ آن نیز،  چهارسال دیگر وقت گذاشتند و
      گروهی نیز مأموریت های مختلف داشتند،  سیاحان و سفرنامه نویسان،  که به سرزمین های شرق مسافرت کرده اند.  باستان شناسان، حفاران و قرائت کنندگان خطوط قدیمی شرقی.  متخصصین تاریخ هنر، مثل پروفسور پوپ آمریکائی.  محققین در نظام قوانین و فرهنگ های تاریخی شرق،  پژوهشگران در تاریخ معاصر، تاریخ علوم از قبیل ریاضیات، نجوم، جانورشناسی، طب، داروشناسی و غیره.  متخصصین در فلسفه و دانش های ویژه شرق، مانند:  هنری کربن، پروفسور توشی هیکوایزوتسو و مارتین مکدرموت.  مستشرقینی پیدا می شوند،  که در هر یک از این رشته ها فعالیت پژوهشی داشته و یا دارند.  شماری از آنان نیز،  در اکثر این رشته ها اقدام به عمل و اظهار نظر می کنند.
   ــ  با توجه به ماهیت کار خاورشناسی،  شاخه های استشراق را متمرکزتر از این می توان مورد بحث قرار داد.  واقعیت این است،  که در نهایت،  همه آنها دارای ماهیت و اهداف سلطه جویانه و سیاسی بوده و هستند.  این متن اندکی درباره این موضوع مهم بود،  با مطالعه و پیگیری های تاریخ نویسی استعمار و شرق شناسان استعمار،  دانش خود را برای تاریخ نویسی و یا تاریخ خوانی بالا ببرید.
تاریخی نویسی استعماری
مستند های تاریخ نویسی استعماری
 مستند های بیشتر این موارد در آپارات وبسایت ارگ ایران،  در ستون کناری
 
 . . . ادامه دارد و باز نویسی می شود . . .
آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= خرد و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.
ارگ ایران   http://arqir.com
 
این نوشته در عمومی جهان ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

۱ دیدگاه دربارهٔ «تاریخی نویسی استعماری»

  1. محمد می‌گوید:

    درود،  وبسایت خیلی خوبی دارید،  پیروز باشید

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.