فهرست تاریخ عمومی ایران

      تاریخ ایران،  نیاز به تحقیقات جدید علمی دارد،  تا از حالت داستان گونه خارج شود.  تاریخ ایران که امروزه در سیستم آموزشی ایران،  و کتاب های بازاری درباره تاریخ ایران وجود دارد،  بدون تحقیق و تحلیل های علمی امروزی است. 
فهرست تاریخ عمومی ایران
پیش نویس
      تاریخ ایران نیاز به تحقیقات جدید علمی دارد،  تا از حالت داستان گونه خارج شود.  تاریخ ایران که امروزه در سیستم آموزشی ایران،  و کتاب های بازاری درباره تاریخ ایران وجود دارد،  بدون تحقیق و تحلیل های علمی امروزی است.  در قرون گذشته تاریخ نویسی بر پایه نوشته ها و گفته ها قدیمی تر بود،  که تاریخ نویسی حالت داستان روی داستان پیدا می کرد.  امروزه با پیشرفت تکنولوژی های مختلف،   تاریخ نویسی نیز مانند همه علوم بر پایه تکنیک های پیشرفته قرار دارد،  در اینجا.
فهرست تاریخ عمومی ایران
تصویر انوش راوید مشغول بررسی یک سایت تاریخی،  عکس شماره ۳۲۷۷.
   توجه:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.
فهرست تاریخ عمومی ایران
تصویر لوگو تاریخ ایران را علمی بدانید نه داستان روی داستان،  عکس شماره ۱۶۱۸.
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . . 
فهرست تاریخ و تاریخچه های موضوعی ایران
    توجه:  هر چند ماه یکبار مطالب جدید مربوط  تاریخ ایران،  که در وبلاگ پست شده،  به این فهرست اضافه می شود.  جهت اطلاع از مطالب جدیدتر،  کلمه کلیدی مورد نظر خود درباره تاریخ ایران را در جستجو های ارگ ایران بیابید.
 
در جدول پائین روی تاریخ مورد نظر کلیک کنید
ردیف
موضوع
تعداد پست
۱
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
32
 
33
 
34
 
35
 
36
 
37
 
38
 
39
۳  پست
۴۰
 
41
 
42
 
43
۵  پست
۴۴
 
45
 
46
 
47
 
48
 
49
 
50
 
51
 
52
 
53
 
54
 
55
 
56
 
57
 
58
 
59
 
60
 
61
 
62
 
63
 
64
 
65
 
66
 
67
 
68
 
69
 
70
 
71
 
72
 
73
 
74
 
75
 
76
 
77
 
78
 
79
 
80
 
81
 
82
 
83
 
84
۴  پست
۸۵
 
86
 
87
 
88
 
89
 
90
 
91
 
92
 
93
 
94
 
95
 
96
 
97
 
98
 
99
 
100
 
101
 
102
 
103
 
104
 
105
 
106
 
107
 
108
 
109
 
110
 
111
 
112
 
113
 
114
 
115
 
116
 
117
 
118
 
119
 
120
 
121
 
122
 
123
 
124
 
125
 
126
 
127
 
128
 
129
 
130
 
131
 
132
 
133
 
134
 
135
 
136
 
137
 
138
 
139
 
140
 
141
 
142
 
143
 
144
 
145
 
146
 
147
 
178
 
149
 
150
 
151
 
152
 
 
153
 
 
154
 
 
155
 
 
تاریخ ایران
فهرست و لینک های موضوعی
   توجه:  زمانیکه شما این فهرست را می بینید،  مطالب و صفحات بیشتری در ارگ ایران پست شده است.  جهت اطلاع از موضوع تاریخ ایران که می خواهید،  در جستجو های ارگ ایران در ستون کناری آنرا بنویسید،  و مطالب مورد نظر را بیابید.
فهرست تاریخ عمومی ایران
تصاویر از اشیای دوران کهن تاریخ ایران،  عکس شماره ۶۲۷۹.
    * ایلام،  (بیش از ۳۲۰۰ سال پ. م. – ۵۳۹ پ.م.).
    * ماد،  (آغاز قرن هشتم پ. م. – ۵۵۰ پ. م.) نخستین پادشاهی آریایی‌ها در ایران؛ بنیان‌گذار دیاکو، پادشاه نامدار هووخشتره.
    * هخامنشیان،  (۵۵۹ پ. م. – ۳۳۰ پ. م.) بنیان‌گذار کورش بزرگ،  پادشاهان نامدار داریوش یکم و خشایارشا.
    * اشکانیان،  ( 330 پ. م. – ۲۲۴ م.) بنیان‌گذار اشک یکم،  شهریاران بزرگ مهرداد یکم و ارد یکم.
    * ساسانیان،  (۲۲۴ م. – ۶۵۲ م.) بنیان‌گذار اردشیر بابکان،  شهریاران بزرگ شاپور یکم، شاپور دوم و انوشیروان.
    * طاهریان،  (۲۰۶ – ۲۵۹ ه. ق.) بنیان‌گذار طاهر بن حسین ذوالیمینین.
    * صفاریان،  (۲۶۱ – ۲۸۷ ه. ق.) بنیان‌گذار یعقوب بن لیث صفاری.
    * سامانیان،  (۲۶۱ – ۳۸۹ ه. ق.) بنیان‌گذار اسماعیل سامانی.
    * زیاریان،  (۳۱۵ – ۴۶۲ ه.ق.) بنیان‌گذار مرداویج پسر زیار ؛ شهریار نامدار قابوس بن وشمگیر.
    * بوییان،  (۳۲۰ – ۴۴۰ ه.ق.) بنیان‌گذار عمادالدوله علی ؛ شهریار بزرگ عضدالدوله.
    * غزنویان،  (۳۸۸ – ۵۵۵ ه.ق.) بنیان‌گذار سلطان محمود غزنوی.
    * سلجوقیان،  (۴۲۹ – ۵۱۱ ه.ق.) بنیان‌گذار طغرل بیک ؛ شهریاران بزرگ ملکشاه و سلطان سنجر.
    * خوارزمشاهیان،  (۴۷۰ – ۶۱۷ ه.ق.) بنیان‌گذار انوشتکین غرجه ؛ شهریار نامدار سلطان محمد.
    * دوران طوایف ایرانی که به دروغ نوشته اند ایلخانان مغول (۶۵۴ – ۷۳۶ ه.ق.).
    *  دوره پیش از صفویه که به دروغ نوشته اند تیموریان (۷۷۱ – ۹۰۳ ه.ق.).
    * صفویه،  (۹۰۶ – ۱۱۳۵ ه.ق.) بنیان‌گذار شاه اسماعیل یکم، شهریار بزرگ شاه عباس یکم.
    * افشاریه،  (۱۱۴۸ – ۱۲۱۰ ه.ق.) بنیان‌گذار نادرشاه.
    * زندیه،  (۱۱۶۳ – ۱۲۰۹ ه.ق.) بنیان‌گذار کریمخان زند.
    * قاجاریه،  (۱۲۰۹ – ۱۳۴۵ ه.ق.) بنیان‌گذار آقامحمدخان،  شهریار نامی ناصرالدین شاه.
    * پهلوی،  (۱۳۴۵ ه.ق./ ۱۳۰۴ ه.خ. – ۱۳۵۷ ه.خ.) بنیان‌گذار رضا شاه.
    * نظام جمهوری اسلامی (۱۳۵۷ ه.خ. – تاکنون) بنیان‌گذار امام خمینی.
فهرست تاریخ عمومی ایران
نقاشی یک نبرد از تاریخ ایران،  عکس شماره ۴۴۳۳.
تاریخ ایران
مستند های مربوط
مستند های بیشتر در آپارات وبسایت ارگ ایران،  لینک در ستون کناری
    
آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= خرد و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا
        توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
 
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه وبلاگم،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.
ارگ ایران   http://arqir.com
 

Comments ۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انوش راوید
وبلاگ-کد جستجوی گوگل

کلیک کنید: تماس شما

املاک ارگ ایران

کلیک کنید:  پرچم و نشان ارگ ایران

درباره وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید:  ارگ یا ارک

کلیک کنید فهرست ارگ ایران

کلیک کنید: پارسی سخن بگیم

 فروشگاه ها و گردشگاه ها

کلیک کنید دانلود های ارگ

کلیک کنید:  لینکدونی ارگ ایران

کلیک کنید تقویم ایرانی

جنبش برداشت دروغها از تاریخ ایران

کانال ارگ ایران

کتابهای مهم تاریخی در ایران

کلیک کنید:  دوران های تاریخی ایران

 اکلیک کنید:  ایران و ایرانیان ارگ

کلیک کنید: موزه مجازی ارگ ایران

کلیک کنید:  پرسش و پاسخ های وبسایت

هواداران وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید: مستندهای نماشای ارگ ایران

آپارات وبسایت ارگ ارگ ایران

کلیک کنید:  جالب خواندنی شنیدنی دیدنی></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/611 -->
 <!-- start logo cod off http://arq.ir/630 --><p align=

کلیک کنید: دیدنی های ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/630 -->
<!-- start logo cod off http://arq.ir/118 --><p align=

کلیک کنید: مدنی و اجتماعی ارگ ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/118 -->
<!-- start logo cod off http://arq.ir/100 --><p align=

کلیک کنید: ویژه ارگ ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/100 -->

<!-- start logo cod off http://arq.ir/510 --><p align=

مطالب فنی و مهندسی وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید: آینده بینی ارگ ایران

کلیک کنید: کارگاه اندیشه ارگ ایران

کلیک کنید:  تماس با ما
وبلاگ-کد جستجوی گوگل

Share

املاک ارگ ایران