فهرست تاریخ عمومی ایران

تاریخ عمومی ایران
پیش گفتار
      بخش تاریخ عمومی ایران،  همراه با کرونولوژی،  که به مرور می نویسم و بازنویسی می کنم،  زیرا تاریخ عمومی ایران نیاز به تحقیقات جدید علمی دارد،  تا از حالت داستان گونه بدون تحقیق و تحلیل های علمی خارج شود،  و دروغها از تاریخ شکوهمند ایران پاک شوند.
فهرست تاریخ و تاریخچه های موضوعی ایران
ردیف
موضوع
تعداد پست
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
32
 
33
 
34
 
35
 
36
 
37
 
38
 
39
3  پست
40
 
41
 
42
 
43
5  پست
44
 
45
 
46
 
47
 
48
 
49
 
50
 
51
 
52
 
53
 
54
 
55
 
56
 
57
 
58
 
59
 
60
 
61
 
62
 
63
 
64
 
65
 
66
 
67
 
68
 
69
 
70
 
71
 
72
 
73
 
74
 
75
 
76
 
77
 
78
 
79
 
80
 
81
 
82
 
83
 
84
4  پست
85
 
86
 
87
 
88
 
89
 
90
 
91
 
92
 
93
 
94
 
95
 
96
 
97
 
98
 
99
 
100
 
101
 
102
 
103
 
104
 
105
 
106
 
107
 
108
 
109
 
110
 
111
 
112
 
113
 
114
 
115
 
116
 
117
 
118
 
119
 
120
 
121
 
122
 
123
 
124
 
125
 
126
 
127
 
128
 
129
 
130
 
131
 
132
 
133
 
134
 
135
 
136
 
137
 
138
 
139
 
140
 
141
 
142
 
143
 
144
 
145
 
146
 
147
 
178
 
149
 
150
 
151
 
152
 
 
153
 
 
154
 
 
155
 
 
 
فهرست و لینک های موضوعی
    * ایلام،  (بیش از ۳۲۰۰ سال پ. م. – ۵۳۹ پ.م.).
    * ماد،  (آغاز قرن هشتم پ. م. – ۵۵۰ پ. م.) نخستین پادشاهی آریایی‌ها در ایران؛ بنیان‌گذار دیاکو، پادشاه نامدار هووخشتره.
    * هخامنشیان،  (۵۵۹ پ. م. – ۳۳۰ پ. م.) بنیان‌گذار کورش بزرگ،  پادشاهان نامدار داریوش یکم و خشایارشا.
    * اشکانیان،  ( 330 پ. م. – ۲۲۴ م.) بنیان‌گذار اشک یکم،  شهریاران بزرگ مهرداد یکم و ارد یکم.
    * ساسانیان،  (۲۲۴ م. – ۶۵۲ م.) بنیان‌گذار اردشیر بابکان،  شهریاران بزرگ شاپور یکم، شاپور دوم و انوشیروان.
    * طاهریان،  (۲۰۶ – ۲۵۹ ه. ق.) بنیان‌گذار طاهر بن حسین ذوالیمینین.
    * صفاریان،  (۲۶۱ – ۲۸۷ ه. ق.) بنیان‌گذار یعقوب بن لیث صفاری.
    * سامانیان،  (۲۶۱ – ۳۸۹ ه. ق.) بنیان‌گذار اسماعیل سامانی.
    * زیاریان،  (۳۱۵ – ۴۶۲ ه.ق.) بنیان‌گذار مرداویج پسر زیار ؛ شهریار نامدار قابوس بن وشمگیر.
    * بوییان،  (۳۲۰ – ۴۴۰ ه.ق.) بنیان‌گذار عمادالدوله علی ؛ شهریار بزرگ عضدالدوله.
    * غزنویان،  (۳۸۸ – ۵۵۵ ه.ق.) بنیان‌گذار سلطان محمود غزنوی.
    * سلجوقیان،  (۴۲۹ – ۵۱۱ ه.ق.) بنیان‌گذار طغرل بیک ؛ شهریاران بزرگ ملکشاه و سلطان سنجر.
    * خوارزمشاهیان،  (۴۷۰ – ۶۱۷ ه.ق.) بنیان‌گذار انوشتکین غرجه ؛ شهریار نامدار سلطان محمد.
    * دوران طوایف ایرانی که به دروغ نوشته اند ایلخانان مغول (۶۵۴ – ۷۳۶ ه.ق.).
    *  دوره پیش از صفویه که به دروغ نوشته اند تیموریان (۷۷۱ – ۹۰۳ ه.ق.).
    * صفویه،  (۹۰۶ – ۱۱۳۵ ه.ق.) بنیان‌گذار شاه اسماعیل یکم، شهریار بزرگ شاه عباس یکم.
    * افشاریه،  (۱۱۴۸ – ۱۲۱۰ ه.ق.) بنیان‌گذار نادرشاه.
    * زندیه،  (۱۱۶۳ – ۱۲۰۹ ه.ق.) بنیان‌گذار کریمخان زند.
    * قاجاریه،  (۱۲۰۹ – ۱۳۴۵ ه.ق.) بنیان‌گذار آقامحمدخان،  شهریار نامی ناصرالدین شاه.
    * پهلوی،  (۱۳۴۵ ه.ق./ ۱۳۰۴ ه.خ. – ۱۳۵۷ ه.خ.) بنیان‌گذار رضا شاه.
    * نظام جمهوری اسلامی (۱۳۵۷ ه.خ. – تاکنون) بنیان‌گذار امام خمینی.
آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= خرد و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا
    توجه:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
ارگ   http://arq.ir
 
این نوشته در تاریخ ایران ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.