تمدن های کهن ایران و جهان

تمدن های کهن ایران و جهان
پیش نویس
      بمنظور بدست آوردن سیر رشد و تکامل تمدن،  ابتدا باید تمدن های کهن را شناخت،  بویژه تمدن های کهن ایران را،  که کمتر مورد شناسایی قرار گرفته است،  و از آسیب های تاریخ نویسی استعماری دور مانده است.  لازم است این دوره تاریخی را بدور از دروغ های بیشمار تاریخی بررسی علمی کرد ،  دروغ هایی که در مقاطع زمانی دیگر برای تاریخ فراوان وجود دارد. تمدن های کهن ایران و جهان
تمدن های کهن ایران و جهان
تصویر انوش راوید در یک محوطه دوران کهن در اینجا،  عکس شماره ۳۳۰۲.
 
فهرست پست های تمدن های کهن ایران
 تمدن های کهن ایران و جهان
تمدن های بالا دستی
      برای بسیاری پرسش پیش آمده،  تمدن هایی که من نام می برم چیست،  و چرا می گویم،  مطابق معمول سیستم آموزشی ایران یاد داده،  که جوانها فقط حافظه محوری و کپی پیسی باشند،  نه چیز دیگر.  برای همین شنیدن مطالب جدید،  گاه آنها را به هیجان های مخالف و موافق سوق می دهد،  ولی هیچکدام نمی توانند تقاضا بدهند،  که چگونه می توانند در این باره تحقیق کنند.  من بارها از تمدن های اولیه و کهن نوشته ام،  تمدن های:
  ــ  ار =  وابسته به راست و بلند، آلت مردانه،  که اثرات آن در بخش های بزرگی از هندوستان و آفریقا باقی است،  از ۲۰ هزار تا ۱۲ هزار سال پیش.
  ــ  آت = دارنده آتش،  که آتش و آذر و دین هایی که به نوعی با آتش ارتباط دارند،  اثرات آنها در ایران و هندوستان باقی است،  از ۱۲ هزار تا ۷ هزار سال پیش.
  ــ  جی = ژی = ژن = زن = وابسته به زن و ملکه و الهه های زن که بعداً در دین هایی مانند میترایی ظاهر شد،  از ۷ هزار تا ۴ هزار سال پیش.
  ــ  مد = بالا بلندی، بالا رونده،  که به خدا در آسمان اعتقاد داشتند،  و بازمانده آنها دین های ابراهیمی است،  که از ۴ هزار سال تا ۲ هزار سال پیش بودند.
      عزیزان این تحقیقات اول راه ریشه یابی تاریخ است،  و نیاز به همکار جهت ادامه تحقیقات دارم،  همکار برای بازدید های تاریخی،  برای پشتیبانی اینترنتی،  برای مطالعه کتب تاریخی و غیره،  عزیزانی که مایل به همکاری هستند،  باید:
  1 ــ  با نام واقعی خودشان باشند،  و محدودیت در ایران نداشته باشند.
  2 ـ  حداقل گزارش از ۱۰ بازدید اثر تاریخی در اینترنت داشته باشند.
  3 ـ  ژن و ذهن کپی پیسی نداشته باشند،  و دارای تحقیق و تحلیل باشند.
      به امید روز که تمام تاریخ علمی ایران و جهان بدست توانای جوانان باهوش متخصص ایران نوشته شود.
تمدن های کهن ایران و جهان
تصویر آثار زیر خاکی از دوران کهن، عکس شماره ۴۷۷۳.
تمدن های کهن ایران و جهان
فرگشت انسان
      رشد و تکامل طبیعی انسان مانند تمام موجود های دیگر است،  مطالعهٔ فرگشت انسان زمینه‌ های مختلف علمی از جمله انسان‌شناسی فیزیکی، نخستی‌شناسی، باستان‌شناسی، زبان‌شناسی، رویان‌شناسی، و ژنتیک را در بر می‌گیرد.
      خانوادهٔ انسان‌سایان،  در ادامه رشد و تکامل نخستین سانان پستاندار،  بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون سال پیش از خانوادهٔ گیبونها جدا شدند.  حدود ۱۴ میلیون سال پیش اورانگوتانها از خانوادهٔ انسان‌سایان جدا شدند.  راه رفتن روی دو پا ابتدایی ‌ترین انطباق در دودمان انسان‌تباران است،  و نخستین انسان‌تبارانی،  که بر روی دو پا راه می‌رفته‌اند،  ساحل ‌مردم و اررین بوده‌اند.  آردی‌ کپی که کاملاً بر روی دو پا راه می‌رفته ‌است،  اندکی بعد رشد و تکامل پیدا کرده ‌است.
      گوریلها و شامپانزه‌ها در یک زمان از این دودمان جدا شدند،  و احتمالاً ساحل‌ مردم یا اررین،  آخرین نیای مشترک ما و آنها بوده ‌است.  راه رفتن اولیه بر روی دو پا،  سرانجام منجر به فرگشت انسان گردید.  انسان‌ های امروزی از انسان‌ سایانی که بین ۲٫۳ تا ۲٫۴ میلیون سال پیش در آفریقا می‌زیستند،  تکامل یافته‌اند.
      نخستین گونه‌ های ثبت شده از انسان اولیه،  انسان ماهر و انسان گاتنگی هستند،  که در حدود ۲٫۳ میلیون سال پیش تکامل پیدا کردند.  بر طبق شواهد موجود،  انسان ماهر اولین گونه‌ ای بوده،  که از ابزار استفاده می‌کرده.  اندازهٔ مغز این انسان‌ های اولیه در حدود اندازه مغز شامپانزه بوده ‌است.  از آن زمان و در طول این چند میلیون سال تاکنون،  فرایند افزایش اندازه مغز ادامه یافته‌ است،  به طوری که با پیدایش انسان راست ‌قامت،  حجم جمجمه آن به دو برابر حجم جمجمه انسان ماهر افزایش یافته بود.
      انسان راست‌ قامت و انسان کارورز نخستین انسان ‌هایی بودند،  که به خارج از آفریقا کوچ کردند.  این گونه‌ها بین ۱٫۸ تا ۱٫۳ میلیون سال پیش در آفریقا، آسیا و اروپا پراکنده شدند.  پنداشته می‌شود،  که این گونه‌ها، نخستین گونه‌هایی بودند،  که از آتش و ابزار پیچیده استفاده کردند.
      بعضی گویند،  آغاز فرگشت انسان ‌های امروزی در آفریقا بوده‌ است،  و سپس بین ۵۰٫۰۰۰ تا ۱۰۰٫۰۰۰ سال پیش آنها به خارج از قاره آفریقا مهاجرت کردند،  و کم‌کم جایگزین انسان‌ های راست قامت در آسیا و نئاندرتالها در اروپا شدند.  فرضیه دیگری نیز به نام «فرضیه چند ناحیه‌ ای» وجود دارد،  که عنوان می‌کند انسان‌ها پس از مهاجرت انسان‌ های راست قامت از آفریقا به سایر نقاط جهان در حدود ۲٫۵ میلیون سال پیش،  در مناطق جغرافیایی مختلف به صورت جمعیت ‌های جداگانه ولی با پیوند بین نژادها فرگشت یافتند.
      شواهد نشان می‌دهد،  که هاپلوتیپ های متعددی که منشأ نئاندرتالی دارند در حال حاضر در جمعیت ‌های غیر آفریقایی یافت می‌شود.  شواهد نشان دهنده آن است،  که نئاندرتال‌ها و گونه ‌های دیگر انسان‌ سایان مانند انسان‌ تبار دنیسووا تا ۶ درصد در ژنهای انسان‌ های امروزی مشارکت داشته‌اند ،  اما در نژاد های مختلف این مقدار متفاوت است.
      انسان امروزی که انسان خردمند نامیده می‌شود،  تنها گونهٔ بازمانده از انسان‌ تباران است.  انسان‌ های خردمند باستانی بین ۴۰۰٬۰۰۰ تا ۲۵۰٬۰۰۰ سال پیش فرگشت یافتند،  و از آنان انسان‌ های به‌کالبد امروزی در اواسط دوره پارینه سنگی،  حدود ۲۰۰٬۰۰۰ سال پیش تکامل پیدا کردند.  بنابر باور بسیاری از دانشمندان انسان ‌هایی با رفتار نوین حدود ۵۰٬۰۰۰ سال پیش تکامل یافتند،  هرچند که عده‌ای آغاز رفتار نوین در انسان‌ها را هم‌زمان با فرگشت انسان‌ های به‌کالبد امروزی می‌دانند.
   نظر انوش راوید:  در چند خط بالا،  که خلاصه ای از علم فرگشت انسان است،  می بینید هنوز اول راه این تحقیق هستند،  تحقیقی که تمامی ندارد،  و هر بار با کشف جدیدی تغییر می کند.  بنابر این هیچ کس بدرستی نمی داند،  که انسان امروزی چه وقت و در کجا به تکامل رسید،  چه بسا در ساحل خلیج فارس  و در مدت خیلی کوتاه تری بوده است.  
تمدن های کهن ایران و جهان
   تصویر یک اثر دوران کهن که در سراسر ایران پر است،  و کمتر مورد تحقیق های علمی قرار گرفته اند،  عکس شماره ۷۹۸۱.
تمدن های کهن ایران و جهان
مستند های مربوط
مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
 
آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= خرد و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند.

 

Comments ۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انوش راوید
وبلاگ-کد جستجوی گوگل

کلیک کنید: تماس شما

املاک ارگ ایران

کلیک کنید:  پرچم و نشان ارگ ایران

درباره وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید:  ارگ یا ارک

کلیک کنید فهرست ارگ ایران

کلیک کنید: پارسی سخن بگیم

 فروشگاه ها و گردشگاه ها

کلیک کنید دانلود های ارگ

کلیک کنید:  لینکدونی ارگ ایران

کلیک کنید تقویم ایرانی

جنبش برداشت دروغها از تاریخ ایران

کتابهای مهم تاریخی در ایران

کلیک کنید:  دوران های تاریخی ایران

 اکلیک کنید:  ایران و ایرانیان ارگ

کلیک کنید: موزه مجازی ارگ ایران

کلیک کنید:  پرسش و پاسخ های وبسایت

هواداران وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید: مستندهای نماشای ارگ ایران

آپارات وبسایت ارگ ارگ ایران

کلیک کنید:  جالب خواندنی شنیدنی دیدنی></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/611 -->
 <!-- start logo cod off http://arq.ir/630 --><p align=

کلیک کنید: دیدنی های ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/630 -->
<!-- start logo cod off http://arq.ir/118 --><p align=

کلیک کنید: مدنی و اجتماعی ارگ ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/118 -->
<!-- start logo cod off http://arq.ir/100 --><p align=

کلیک کنید: ویژه ارگ ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/100 -->

<!-- start logo cod off http://arq.ir/510 --><p align=

مطالب فنی و مهندسی وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید: آینده بینی ارگ ایران

کلیک کنید: کارگاه اندیشه ارگ ایران

کلیک کنید:  تماس با ما
وبلاگ-کد جستجوی گوگل

Share

املاک ارگ ایران