پرسشها پاسخهای دکتر حمید شفیعزاده

    پرسشها پاسخهای دکتر حمید شفیعزاده،  علاقمندان به کتابهای دکتر حمید شفیع زاده  در اینجا،  تعدادی پرسش داشتند،  ایشان لطف نموده پاسخ صوتی ارسال،  و در پاکست شماره ۱۰۶۷ وبسایت ارگ ایران منتشر شد.
پرسشها پاسخهای دکتر حمید شفیعزاده
پیش نویس
      علاقمندان به کتابهای دکتر حمید شفیع زاده  در اینجا،  تعدادی پرسش داشتند،  ایشان لطف نموده پاسخ صوتی ارسال،  و در پاکست شماره ۱۰۶۷ وبسایت ارگ ایران منتشر شد.  من نیز کمی توضیح و پاسخهایی درباره این پرسشها در ادامه گفتار دکتر حمید شفیع زاده در زیر نوشتم.
این برگه پیوست کتابهای دکتر حمید شفیع زاده است.
پرسشها پاسخهای دکتر حمید شفیعزاده
تصویر دکتر حمید شفیع زاده،  عکس شماره ۸۷۸۵.
پرسشها پاسخهای دکتر حمید شفیعزاده
پرسشها و پاسخها
   پرسش اول:  با توجه به اطلاعاتی که از کتاب برداشت می شود،  اقوام ساکن امریکا با ریشه ایرانی،  تمدن های پیشرفته و امکانات فراوانی داشته اند،  پس چرا نتوانستند در مقابل غربی ها مقاومت کنند و نابود شدند؟  به چه دلیل در مقابل غربی ها تا این حد ضعیف بوده اند؟
…………………….
   پاسخ دکتر حمید شفیع زاده: 
      در پادکست شماره ۱۰۶۷ وبسایت ارگ ایران
…………………….
   پاسخ انوش راوید:  بومیان تمدن پیشرفته داشتند،  ولی در ساختارهای اجتماعی قبیله ای بودند،  کشورهای اروپایی وارد تمدن بورژوازی شده بودند،  یعنی بیش از دو دوره تمدنی از بومیان آمریکایی جلوتر بودند.  بنا به درک از تاریخ اجتماعی،  همیشه کشور و ملت هایی که از نظر ساختارهای تاریخی اجتماع جلوتر باشند،  در نبرد های مختلف نظامی و اجتماعی و اقتصادی پیروز می شوند.
…………………….
   پرسش دوم:  آیا آرمان شهر های ادعایی در کتاب اتوپیای توماس مور،  می تواند اشاره به تمدن های نابود شده امریکا داشته باشد؟  آیا در این خصوص نظری دارید؟
…………………….
   پاسخ دکتر حمید شفیع زاده: 
      در پادکست شماره ۱۰۶۷ وبسایت ارگ ایران
…………………….
   پاسخ انوش راوید:  رشد و تکامل تمدن بورژوازی،  که با دورانی بنام اومانیسم در اروپا آغاز شد،  و دورانی بنام رنسانس را طی کرد،  کلی تعریف دارد.  با یک داستان و یا فلسفه نگاری خاص نمی توان این تمدن سرمایه داری را تعریف کرد.  سرمایه داری در هر دوره و حتی هر سال و زمان ورژن جدیدی دارد.
…………………….
   پرسش سوم:  چه مستنداتی برای جعلی بودن حمله اسکندر دارید؟  البته از چندین نفر دیگر نیز جعلی بودن اسکندر را شنیده ام.
   پاسخ دکتر حمید شفیع زاده: 
      در پادکست شماره ۱۰۶۷ وبسایت ارگ ایران
…………………….
   پاسخ انوش راوید:  در این باره بانو پژوهشگر پرنیان حامد کلی اسناد ارائه دادند،  لطف نمایید به کتاب ایشان و یا پرسش و پاسخهای مربوطه در وبلاگ ما مراجعه نمایید.
…………………….
   پرسش چهارم:  نظر شما درباره حمله مغول چیست؟  آیا این فرضیه که حمله مغول کار نژاد زرد نبوده و در واقع کار مغ هایی بوده است،  که اسلام را نپذیرفته اند واقعیت دارد؟  فرضیه دیگری هم هست که حمله مغول را به تحریک یهود می داند،  نظر شما در این خصوص چیست؟
…………………….
   پاسخ دکتر حمید شفیع زاده: 
      در پادکست شماره ۱۰۶۷ وبسایت ارگ ایران
…………………….
   پاسخ انوش راوید:  در این باره در وبلاگ زیاد نوشتم،  لطف نمایید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید،  در جستجو های وبلاگ بنویسید:  مغ های مغولی،  یا دروغ حمله مغول،  و یا مطالب درباره مغول.  علم دروغ زدایی از تاریخ ایران،  علم جدیدی است،  که روز بروز پژوهشگران بیشتری در کار تحقیق در این باره وارد می شوند.  بهترین روش پیگیری این تحقیقات گمان کنم همین وبلاگ ارگ ایران است،  که تحقیقات پژوهشگرانی که در این باره مطابق قوانین ایران می نویسند،  آورده می شود.  پژوهشگرانی که غیر از قانون وبلاگ نویسی ایران می نویسند،  در فیسبوک هستند.
…………………….
   پرسش پنجم:  اگر تمدن های امریکایی که از ایران مشتق شده اند،  تکنولوژی های پیشرفته ای مانند فضا پیما داشته اند،  چرا از این تکنولوژی ها در ایران باستان مدارکی وجود ندارد؟  چه بر سر این تکنولوژی ها آمده است؟
…………………….
   پاسخ دکتر حمید شفیع زاده: 
      در پادکست شماره ۱۰۶۷ وبسایت ارگ ایران
…………………….
   پاسخ انوش راوید:  از نظر من تکنولوژی های پیشرفته مانند قرن بیست نداشتند،  به مقاله ما و فرازمینی ها در وبلاگم مراجعه نمایید.
…………………….
   پرسش ششم:  آیا فرضیه ارایه شده در باره اهرام مصر و اینکه این اهرام در واقع نیروگاه های برق بوده اند و با استفاده از لایه یونوسفر زمین و شبکه های آب زیرزمینی که در زیر بستر اهرام بوده اند،  تولید میدان الکتریکی می کرده اند را قبول دارید؟  آیا زیکورات های ایران و اهرام امریکای لاتین و اهرام چین نیز چنین کاربرد هایی داشته اند؟
…………………….
   پاسخ دکتر حمید شفیع زاده: 
      در پادکست شماره ۱۰۶۷ وبسایت ارگ ایران
…………………….
   پاسخ انوش راوید:  من قبول ندارم و در کل هر اثر تاریخی نیازمند تحقیقات عمیق علمی نوین است.  متاسفانه در ایران امکان اینگونه پژوهشها نیست،  در کل تحقیقات ایرانی شده،  رونویسی بخش هایی از کتاب های تاریخی سنتی و یا جدید بعنوان پژوهش.
…………………….
   پرسش هفتم:  آیا بنای معروف به مقبره کوروش جعلی ست؟  فرضیه ای وجود دارد که می گوید با توجه به کشته شدن کوروش در جنگ های شمال با سکاها منطقی نیست که مقبره او اینجا باشد.  نظرتان چیست؟
…………………….
   پاسخ دکتر حمید شفیع زاده: 
      در پادکست شماره ۱۰۶۷ وبسایت ارگ ایران
…………………….
   پاسخ انوش راوید:  پاسخ این پرسش در همان پاسخ پرسش بالاست،  یعنی نیاز به تحقیقات عمیق نوین علمی،  لطف نمایید به مقاله های کوروش در وبلاگ مراجعه نمایید.
…………………….
   پرسش هشتم:  در کتاب آمده که مشاوران کلمب در فتح امریکا،  و مشاوران سایر دریانوردان غربی، مسلمانان بوده اند.  چرا مسلمانان با آنان همکاری می کردند؟
…………………….
   پاسخ دکتر حمید شفیع زاده: 
      در پادکست شماره ۱۰۶۷ وبسایت ارگ ایران
…………………….
   پاسخ انوش راوید:  برای اینکه علم نجوم و ریاضی و دریانوردی در آن دور فقط در اختیار مسلمانان بود.  منتها مسلمانان بدلایل شرایط دینی در دوران تمدنی در ساختارهای اجتماعی،  یکی دو دوره از اروپائیان عقب تر بودند.  مسلمانان در دوره اجتماعی سازمان قبیله ای و یا دوره فئودالی بسر می بردند،  و اروپائیان به دوران بورژوازی وارد شده بودند.  جهت اطلاع بیشتر در این باره به مطالب ساختارهای تاریخی اجتماع وبلاگ مراجعه نمایید.
…………………….
   پرسش نهم:  چه مستنداتی از وجود دایناسورها دارید؟  به خصوص درباره جنین دایناسوری که در کتاب آمده؟
…………………….
   پاسخ دکتر حمید شفیع زاده: 
      در پادکست شماره ۱۰۶۷ وبسایت ارگ ایران
…………………….
   پاسخ انوش راوید:  دایناسورها صد گونه و هزاران زیر گونه بودند،  مطلب زیر از ویکی پدیا:
      تحقیقاتی که در حدود سال ۱۹۷۰ انجام شده نشان می‌دهد،  دایناسورهای دَدپا به احتمال زیاد نیاکان پرندگان هستند.  در واقع،  بسیاری از دیرین‌شناسان پرندگان را مانند دایناسورهای بازمانده در نظر می‌گیرند،  و بر این باورند که دایناسورها و پرندگان باید با هم زیر یک رده (زیست‌شناسی) قرار داده شوند.  امروزه ده هزار گونه از پرندگان به این گروه تعلق دارند.
 …………………….
   توجه:  منتظر پرسشهای بیشتر شما عزیزان هستیم.
پرسشها پاسخهای دکتر حمید شفیعزاده
. . . .
مستند های مربوط
مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= خرد و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه وبلاگم،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.
ارگ ایران   http://arqir.com
 
این نوشته در تاریخ جهان, عمومی جهان ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.