مشاورین املاک عینی

مشاورین املاک عینی و سبزیان در غرب مازندران
خرید و فروش و پیمانکاری
در غرب مازندران
بمدیریت صمدالله یوسف عینی
آدرس:  تنکابن، سلیمان آباد،  چلاسر
مشاورین املاک عینی و سبزیان در غرب مازندران
مشاورین املاک عینی و سبزیان در غرب مازندران
تصویر دفتر مشاورین املاک عینی عکس شماره ۸۷۳۴.
مشاورین املاک عینی و سبزیان در غرب مازندران
عینی
۶۳۶۹  292  0911
سبزیان
۲۸۷۵  394  0911
تلفن دفتر
      011
فکس
      011
مشاورین املاک عینی و سبزیان در غرب مازندران
مشاورین املاک عینی و سبزیان در غرب مازندران
تصویر منظره ای از غرب مازندران،  عکس شماره ۸۵۷۳.
مشاورین املاک عینی و سبزیان در غرب مازندران
غزلی از حافظ
دانی که چنگ و عود چه تقریر می‌کنند <><> پنهان خورید باده که تعزیر می‌کنند
ناموس عشق و رونق عشاق می‌برند <><> عیب جوان و سرزنش پیر می‌کنند
جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز <><> باطل در این خیال که اکسیر می‌کنند
گویند رمز عشق مگویید و مشنوید <><> مشکل حکایتیست که تقریر می‌کنند
ما از برون در شده مغرور صد فریب <><> تا خود درون پرده چه تدبیر می‌کنند
تشویش وقت پیر مغان می‌دهند باز <><> این سالکان نگر که چه با پیر می‌کنند
صد ملک دل به نیم نظر می‌توان خرید <><> خوبان در این معامله تقصیر می‌کنند
قومی به جد و جهد نهادند وصل دوست <><> قومی دگر حواله به تقدیر می‌کنند
فی الجمله اعتماد مکن بر ثبات دهر <><> کاین کارخانه‌ایست که تغییر می‌کنند
می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب <><> چون نیک بنگری همه تزویر می‌کنند
مشاورین املاک عینی و سبزیان در غرب مازندران
فیلم کوتاه معرفی

انوش راوید
وبلاگ-کد جستجوی گوگل

کلیک کنید: تماس شما

املاک ارگ ایران

کلیک کنید:  پرچم و نشان ارگ ایران

درباره وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید:  ارگ یا ارک

کلیک کنید فهرست ارگ ایران

کلیک کنید: پارسی سخن بگیم

 فروشگاه ها و گردشگاه ها

کلیک کنید دانلود های ارگ

کلیک کنید:  لینکدونی ارگ ایران

کلیک کنید تقویم ایرانی

جنبش برداشت دروغها از تاریخ ایران

کتابهای مهم تاریخی در ایران

کلیک کنید:  دوران های تاریخی ایران

 اکلیک کنید:  ایران و ایرانیان ارگ

کلیک کنید: موزه مجازی ارگ ایران

کلیک کنید:  پرسش و پاسخ های وبسایت

هواداران وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید: مستندهای نماشای ارگ ایران

آپارات وبسایت ارگ ارگ ایران

 فیسبوک وبسایت ارگ ایران

اینستاگرام وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید:  جالب خواندنی شنیدنی دیدنی></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/611 -->
 <!-- start logo cod off http://arq.ir/630 --><p align=

کلیک کنید: دیدنی های ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/630 -->
<!-- start logo cod off http://arq.ir/118 --><p align=

کلیک کنید: مدنی و اجتماعی ارگ ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/118 -->
<!-- start logo cod off http://arq.ir/100 --><p align=

کلیک کنید: ویژه ارگ ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/100 -->

<!-- start logo cod off http://arq.ir/510 --><p align=

مطالب فنی و مهندسی وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید: آینده بینی ارگ ایران

کلیک کنید: کارگاه اندیشه ارگ ایران

کلیک کنید:  تماس با ما
وبلاگ-کد جستجوی گوگل

Share