تاریخ رشد و تکامل در ایران

تاریخ رشد و تکامل در ایران یعنی روند شکل گیری جامعه ایران در طول تاریخ.  جامعه خود بخود علم و ادبیات و تولید را در خود دارد.  تاریخ رشد و تکامل در ایران شامل کلیت ایران می شود.
تاریخ رشد و تکامل در ایران
پیش نویس
      تاریخ رشد و تکامل در ایران یعنی روند شکل گیری جامعه ایران در طول تاریخ.  جامعه خود بخود علم و ادبیات و تولید را در خود دارد.  تاریخ رشد و تکامل در ایران شامل کلیت ایران می شود.  بدون دقت در روند رشد و تکامل و فرمول بندی و زمان بندی آن هرگز نمی توان از تاریخ درست دانست.
تاریخ رشد و تکامل در ایران
تصویر انوش راوید در شهر ری،  تابستان ۱۳۹۰ ،  عکس شماره ۳۳۲۹.
      در ساختارهای تاریخی اجتماع نوشتم،  در طول تاریخ جامعه دوره های مختلف داشته است،  و بمنظور درک درست از تاریخ باید این دورهها را شناخت.  این دوره ها نیز مراحل گذر های تاریخی اجتماع داشتند،  و این گذرها شامل رشد و تکامل است.  بدون درک از ابزار رشد و تکامل،  و مشکلات باز دارند رشد و تکامل،  هرگز نمی توان به آهنگ و ریتم تاریخی برای آینده جامعه و کشور دست یافت.
      در این صفحه به رشد و تکامل و ابزارها و مسائل و مشکلات مربوطه می پردازم،  و چون این موضوع نیاز به تبادل نظر و تحقیق نوع جدید دارد،  زمان بر است،  به مرور ادامه می دهم.  امیدوارم عزیزان متخصص باهوش همراهیم کنند.
تاریخ رشد و تکامل در ایران
لوگو تاریخمند و اندیشه ورز شوید،  عکس شماره ۱۶۰۷.
این برگه پیوست لینک زیر است:
تاریخ رشد و تکامل در ایران
 تاریخ رشد و تکامل در ایران
. . . بزودی پست می شود . . .
….
تاریخ رشد و تکامل در ایران
فیلسوف و اندیشمند و روشنفکر
      ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎﻥ و اندیشمندان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ،  ﻣﻨﺸﺄ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻠﻮﻡ،  ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺍﺳﺖ،  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﯿﻠﺴﻮﻑ و اندیشمند و روشنفکر،  ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
تعدادی از اندیشمندان تاریخی ایران
عکس طرح تصویر تعدادی از اندیشمندان تاریخی ایران،  عکس شماره ۲۹۷۷.
   پرسش از عموم:  آیا شما در جامعه امروز ایران می توانید چند فیلسوف را نام ببرید؟  و دلایل خود را برای اندیشمند نامیدن آنها بگویید؟
تاریخ رشد و تکامل در ایران
قانون اساسی نوین تاریخی
      قانون اساسی نوین تاریخی به معنی نادیده گرفتن قانون اساسی کشور نیست،  بلکه می توان آن را به روز کردن قانون اساسی دانست.  قانون اساسی مدرن نیازهای جدید برابر با خواسته رشد و تکامل در ایران را در خود منظور می کند.
      قانون اساسی یک کشور تعیین کننده پیشرفت آن کشور است،  بهمین جهت باید با شرایط سرعت رشد و تکامل در قرن جدید تدوین شود.  قانون اساسی باید بتواند حرکت های سریع تغییرات ناپیوسته را در نظر بگیرد،  تا مردم  کشور در قانون قدیمی جا نمانند.  هر کشوری نیازمند داشتن قانون اساسی برابر با شرایط جغرافیایی و تاریخی آن کشور است.
      جغرافیای طبیعی کشور ایران دارای هشت موقعیت کلی آب و هوایی و آبریز و آبخیز است.  در طول تاریخ شرایط قومی و ملی و فولکوریک،  در این هشت موقعیت شکل گرفته است.  این هشت منطقه جغرافیایی ایرانی می تواند شکلی از اداره خود را داشته باشند،  تا بتوانند آینده غذایی ایران را تامین کنند.
      در ادامه قرن ۲۱ نیاز بشر به انرژی و غذا بیشتر و بیشتر می شود،  و باید این دو را در اصل و ابتدا برای تدوین یک قانون کار آمد قرار داد.  هم چنین نمی شود با ترکیب تمامی جمعیت با تمامی منابع،  آنها را جمع آوری و سرهم کرد،  و بتوان نتیجه خوب گرفت.  بنظرم برای قانون اساسی بهتر است اصل فدرالیسم علمی را در نظر گرفت.  فدرالیسمی که هر یک از مناطق کشور بتوانند با امکانات موجود خود،  زمینه رشد و شکوفایی سرزمین خود را فراهم آورند.
کتاب قانون اساسی
تصویر کتاب قانون اساسی،  عکس شماره ۷۷۳۶ .
فدرالیسم جغرافیایی تاریخی،  بر اساس منابع و منافع ملی و مردمی شکل گرفته،  نه بر پایه تیره ای و قومی.
      بمنظور نوشتن قانون اساسی بهتر است از قوانین تاریخی کشور عزیز ایران،  و چند کشور اروپایی و آمریکایی و غیره کمک گرفت.  در ضمن از جدید ترین دست آورد های علمی و تکنولوژیهای نوین هم در قانون اساسی بهره برد،  منجمله انتخابات اینترنتی،  و یا مجلس های استانی و ایالتی مجازی.
      مردم هر یک از بخش های کشور باید از استعداد های ملی و مردمی خود بهره ببرند،  و وابسته به منابع ایالت و یا استان جانبی نباشند.  مانند استان های بیابانی ایران،  که با داشتن کویر های پر انرژی خورشیدی رایگان،  نباید محتاج نفت و گاز باشند،  و باید از این برکت طبیعت،  بتوانند چرخه های تولیدی را بگردانند،  و تولید ثروت و دانش نمایند. 
      همچنین یکی از مهمترین موضوعها،  در نظر گرفتن تاریخ و فرهنگ یادگیری است،  به همین جهت برای قانون اساسی،  بهتر است حداکثر اعتبار را ۲۰ سال تعیین کرد.  یک مجلس قانون اساسی،  که اعضای آن میان برگزیدگان حرفه ای قانون دان باشند،  توسط مردم انتخاب شوند.  در صورت تقاضای بیش از ۵۰ درصد مردم،  که توسط اینترنت در سایت قانون اساسی ثبت نام کرده باشند،  این مجلس قانون گذار زودتر برپا شود،  تا بتوانند قانون اساسی را ترمیم و یا بازنویسی کنند.
   مهم:  آنهایی که از تاریخ ایران و بزرگان تاریخ ایرانیان بد می گویند،  یا به نوعی و ترفندی آنها را دروغ می شمارند،  حقوق بگیر استعماری هستند،  و وظیفه آنها این است،  که ملت ایران را بی هویت تاریخی کنند.  تا نهایت در ادامه تخریب های داعشی گونه آثار تاریخی،  ایران و ایرانی را نیز در گرداب برنامه های استعمار و امپریالیسم نابود کنند.  باید مراقب بود،  تا در دام برنامه ها و ترفند های رنگارنگ استعماری نیافتاد.
   پرسش از عموم:  آیا شما تاکنون قانون اساسی برای یک کشور،  یا یک سازمان نوشته اید؟  یا هرگز بفکر تدوین چنین قانونی بوده اید؟  که در آن تکنولوژی های نوین،  حفظ محیط زیست،  انرژی های نو و….  در اولویت باشد؟
مسئله ریاضی
تصویر طرح یک مسئله ساده ریاضی،  عکس شماره ۸۶۸۲.
جنگ گاو های نر
   عکس جنگ گاو های نر،  که در استان گیلان به ورزا وار گیلان معروف است،  سی دی این جنگ را تهیه کنید،  بویژه در استان گیلان بنام "ورزا وار گیلان"،  و درباره این جنگ گاوها نظر بدهید.  گاو حیوانی است که از ابتدای تمدن بشر در خدمت انسان بوده،  یا حتی به نوعی در تکامل تمدن نقش داشته است،  و نباید با آن چنین رفتار کرد.
  ــ  ورزا = گاو نر + وار = جنگ = War =  وار از زبان تمدن کهن ایران به اروپا رفته است.
      امیدوارم سازمان های حمایت حیوانات به وضع ناراحت کننده این جنگ گاوها که بشدت یکدیگر را زخمی و مجروح می کنند،  رسیدگی کنند،  تا بلکه از خشونت و بی رحمی در رفتار با یکی از بهترین حیوانات گرفته شود.  مثلاً حداقل از تیز کردن شاخ های آنها قبل از جنگ جلوگیری شود،  یا رعایت سن و وزن حیوان در نبرد انجام شود،  و گاو نر را مجبور به ادامه جنگ در پایان زمان نبرد طبیعی آنها نکنند.
……………
   برچسبها:  تاریخ تکامل، رشد و تکامل، تاریخ رشد،  فیلسوف، اندیشمند، روشنفکر، قانون اساسی، ورزا وار، جنگ گاوها.
………….
تاریخ رشد و تکامل در ایران
مستند های مربوط
مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
 جنگ گاوها یا ورزا وار، نوعی حیوان آزاری است، که باید قانونمند شود، مشروح در http://arqir.com/551
……………………….
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.
ارگ ایران   http://arqir.com
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انوش راوید
وبلاگ-کد جستجوی گوگل

کلیک کنید: تماس شما

املاک ارگ ایران

کلیک کنید:  پرچم و نشان ارگ ایران

درباره وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید:  ارگ یا ارک

کلیک کنید فهرست ارگ ایران

کلیک کنید: پارسی سخن بگیم

 فروشگاه ها و گردشگاه ها

کلیک کنید دانلود های ارگ

کلیک کنید:  لینکدونی ارگ ایران

کلیک کنید تقویم ایرانی

جنبش برداشت دروغها از تاریخ ایران

کتابهای مهم تاریخی در ایران

کلیک کنید:  دوران های تاریخی ایران

 اکلیک کنید:  ایران و ایرانیان ارگ

کلیک کنید: موزه مجازی ارگ ایران

کلیک کنید:  پرسش و پاسخ های وبسایت

هواداران وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید: مستندهای نماشای ارگ ایران

آپارات وبسایت ارگ ارگ ایران

کلیک کنید:  جالب خواندنی شنیدنی دیدنی></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/611 -->
 <!-- start logo cod off http://arq.ir/630 --><p align=

کلیک کنید: دیدنی های ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/630 -->
<!-- start logo cod off http://arq.ir/118 --><p align=

کلیک کنید: مدنی و اجتماعی ارگ ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/118 -->
<!-- start logo cod off http://arq.ir/100 --><p align=

کلیک کنید: ویژه ارگ ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/100 -->

<!-- start logo cod off http://arq.ir/510 --><p align=

مطالب فنی و مهندسی وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید: آینده بینی ارگ ایران

کلیک کنید: کارگاه اندیشه ارگ ایران

کلیک کنید:  تماس با ما
وبلاگ-کد جستجوی گوگل

Share

املاک ارگ ایران