تاریخ حضور ایرانیان در قاره استرالیا

تاریخ حضور ایرانیان در قاره استرالیا
قبل از اروپائیان
تاریخ حضور ایرانیان در قاره استرالیا
تاریخ حضور ایرانیان در قاره استرالیا،  قبل از اروپائیان،  تالیف حمید شفیع زاده.
 
 
نقشه کامل استرالیا متعلق به خوارزمی
در سال 820 میلادی
      همانگونه که گفتم غربی ها تمام کتب علمی ایرانیان را در طی چندین قرن سرقت و مصادره کرده،  و موضوع های مهم و استراتژیک آن ها را به نام خود زدند.
      اخیراً نقشه هایی از جغرافیدان، ریاضیدان، منجم، تاریخدان، فیلسوف و مهندس ایرانی محمدبن موسی خوارزمی (780-850م)،  در کتب غربی ها نمودار گردید.  این مهم نشان می دهد در آن زمان،  و قبل از آن استرالیا برای ایرانیان شناخته شده بود،  و ایرانیان از تمام مناطق آن نقشه تهیه کرده بودند.
      باید در نظر داشت،  از نقشه محمدبن موسی خوارزمی،  و سفرنامه های ایرانیان که از این منطقه باقی مانده است،  این امر بیشتر مورد تأیید قرار می گیرد.
      از نقشه خوارزمی مشخص است،  که ایرانیان در قرن هشت میلادی نقشه کامل استرالیا را داشتند.  دانستن موقعیت و کشیدن آن نقشه،  نشان از حضور حتمی ایرانیان در آن قاره است.
      همانگونه که در تصویر نقشه خوارزمی از استرالیا را می بینید،  او تمام مناطق ساحلی و خلیج های آن را نام گذاری کرده است.
      او این نقشه را در اوایل قرن 2 هـ.ق، کشیده است.  در این زمان هنوز مسلمین از نظر علمی در سطح ابتدایی بودند،  و این نقشه نمی تواند متعلق به کار دانشمند مسلمان باشد.
      این نکته آن گاه بیشتر منطقی به نظر می رسد،  که اولین موارد از حضور مسلمانان در شرق اقیانوس هند متعلق به قرن 4هـ.ق، است.  پس این نقشه میراث و حاصل دریانوردان و کاشفان ایران باستان است.
      خوارزمی با دسترسی به اسناد ایرانیان باستان،  توانست این نقشه و همچنین جبر را ابداع نماید.
تاریخ حضور ایرانیان در قاره استرالیا
تصویر شماره 8781.
تاریخ حضور ایرانیان در قاره استرالیا
تصویر شماره 8782.
 
این نوشته در تاریخ ایران, تاریخ جهان ارسال و , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.