انوش راوید و اداره ثبت اسناد تنکابن

هر جا که می رویم،  در تاکسی و اتوبوس و همه جا،  مردم از مشکلات اداری ایران می گویند.  مردم که هیچ خود رئیس دولت یعنی رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی آقای روحانی
انوش راوید و اداره ثبت اسناد تنکابن
      هر جا که می رویم،  در تاکسی و اتوبوس و همه جا،  مردم از مشکلات اداری ایران می گویند.  مردم که هیچ خود رئیس دولت یعنی رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی آقای روحانی،  نیز از این مشکلات می گوید،  و حتی ایشان گفتند،  که دولت اینقدر سنگین شده که نمی تواند راه برود.  ادارات شلوغ پلوغ و انباشته از کاغذ و سرگردانی،  برخلاف منافع ملی و جمعی همه ما باشندگان ایران است.
انوش راوید و اداره ثبت اسناد تنکابن
تصویر انوش راوید در یک اثر تاریخی،  در اینجا،  عکس شماره 8875.
   توجه:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.
انوش راوید و اداره ثبت اسناد تنکابن
لوگو عقلانیت و انسانیت پیشه کنید،  عکس شماره 1622.
این برگه پیوست لینک زیر است:
انوش راوید و اداره ثبت اسناد تنکابن
شرح ماجرا
          در سال 1396 برای تفکیک دو  قطعه زمین سند دار رسمی در روستا،  به اداره ثبت تنکابن مراجعه کردیم،  و طبق برنامه اداره،  کارها و مخارج قانونی را انجام دادیم.  ولی با یک مشکل کوچک بی اهمیت،  ولی بزرگ شده به اندازه کلی دردسر روبرو شدیم.
 
      ابتدا گفتند باید جی پی اس بزنیم،  بدین منظور آقای جعفرنژاد کارمند محترم از آن اداره برای جی پی اس را به محل مربوطه آوردیم.  گفتند دو هفته دیگر خبر می دهیم.  یکماه بعد مراجعه کردیم، که چه شد؟،  گفتند که جی پی اس تغییر کرده،  و باید شمیم بزنیم،  و گفتند باید چند ماه صبر کنیم.  یعنی آن مخارج و دردسر و معطلی و آوردن کارمند هیچ شد.
      بعد از معطلیها برای شمیم،  آقای موسی پور کارمند محترم اداره ثبت،  برای شمیم زدن آمدند.  گفتند باید همه املاک مردم در اطراف ما،  یعنی قطعات موجود در سند اصلی حدود یک قرن پیش را شمیم بزنم،  قطعاتی که بما مربوط نبودند،  گفتیم باشد.  بعد از شمیم زدن در زمین ما،  ایشان طی یک نامه دست خطی به اداره در پرونده نوشتند:
….زمین پوشیده از تیغ و تمشک بود،  و با نقشه ثبتی مغایرت دارد….
      اول که تیغ تمشک مربوط به ما نبوده،  و به زمین دیگران مربوط است،  دوم نقشه ثبتی که ایشان می گویند،  یک نقشه دستی است،  که به هیچ عنوان ابعاد و مقایسهای نقشه در خود نقشه با شکل همان نقشه کج و کوله دستی قدیمی نمی خواند،  و مساحت آن نیز اشتباه برآورد شده است.  آن وقت می آیند این نقشه هفتاد هشتاد ساله دستی بدون دقت را منبع قرار می دهند،  و می گویند که با نقشه و قطعه های موجود نمی خواند.
      واقعاً گاهی می مانیم،  که چرا باید اینچنین باشد،  باید پرسید،  آیا زیر ساختهای شمیم را دارید،  و یا تهیه کرده اید،  که در نقطه ای از روستا می خواهید،  بر اساس یک نقشه دستی قدیمی شمیم سازی کنید؟
      به آقای موسی پور کارمند محترم اداره ثبت استناد تنکابن گفتم،  که این نقشه دستی است،  و هیچ سندیت ندارد،  و نمی شود آنرا پایه محاسبه قرار داد،  و مربوط به چندین دهه پیش یا حتی یک قرن گذشته است.  در این سالها بحرین هم از ایران جدا شدند،  ایشان گفتند:  "آنها طبق یک سند جدا شدند"،  یعنی مانند این می ماند که ما سند نداریم،  درصورتیکه کلی اسناد و سند اصلی و نقشه مهندسی جدید هم داریم،  فقط می خواهیم سند خودمان را که همان اداره داده تفکیک کنیم!
      باز هم واضح بگویم،  دو سند رسمی و قانونی داریم،  فقط می خواهیم تفکیک کنیم.  در هر کشور و جای دنیا اینکار را در یک روز انجام می دهند،  نه کلی دفتر و دستک و اداره و شمیم و غیره و ماهها سرگردانی و مخارج غیر ضروری.
      در تمام دنیا قبل از هر کاری زیر ساخت آن کار را درست می کنند،  سیستم شمیم برای گسترش در تمام ایران و روستاها،  زمان  زیاد می خواهد،  و نمی شود اینکار را سریع انجام داد.
انوش راوید و اداره ثبت اسناد تنکابن
نقشه قدیمی دستی بدون دقت و نام و تاریخ ترسیم اولیه،  عکس شماره 8876.
 توضیح این نقشه در لینک زیر: 
      آقای موسی پور گفتند:  "ملاک کار ما همین نقشه است"،  من انوش راوید هم می گویم:  وای بروز شما و ما،  که یک نقشه درب و داغان اشتباه،  ملاک کار است.  نقشه ای که اندازه ضلعها و زوایا و مقیاسها و مساحت،  و کلاً هیچ چیزش درست نیست.
      اگر نقشه قدیمی را ببرند،  به یک دفتر مهندسی نقشه کشی،  و بگویند ابعاد و مساحت را در این نقشه قدیمی درست ترسیم کنید،  خواهند دید که نقشه قدیمی اداره ثبت چقدر اشتباه دارد.
      دوباره برای بار سوم بعد از معطلی و رفت و آمد و غیره،  آقای عباسمفرد کارمند محترم در برای شمیم آمدند.  ایشان شمیم کاری اداره را در قطعه های مورد نظر اداره ثبت انجام دادند،  و گفتند دو هفته دیگر اس ام اس برایتان می آید.  بجای دو هفته پنج هفته صبر کردم دیدم اس ام اس نیامد،  به اداره رفتم،  و دیدم اصلاً خبری از پرونده نیست،  و کسی نمی داند کجاست.
      آقای عباسمفرد می گفتند در پذیرش اداره است،  پذیرش می گفتند در بایگانی و دیگری می گفت پیش خود آقای عباسمفرد است.  یک روز در اداره ثبت بالا و پائین شدم پرونده پیدا نشد،  و روز بعد هم گشتم و بالاخره پرونده در پذیرش اداره میان پرونده های دیگر پیدا شد.
      بالاخره بعد از یکسال و نیم دوندگی و مخارج و معطلی و غیره،  دوباره پرونده را گرفتم،  آقای عباسمفرد گفتند که سی ندارد باید سی دی تهیه کنید،   سپس گفتند،  که در میان انبوه نقشه های مناطق و محلهای شهرستان تنکابن،  که کاملاً درهم و برهم هستند بگردم،  و نقشه محل را پیدا کنم،  تا ببرم فتوکپی و سی دی در یک دفتر مهندسی بگیرم.
       اینجا عدم آگاهی سیستم اداره و بی نظمی کاملاً بوضوح پیداست،  پرونده فقط باید بار اول وارد پذیرش شود،  و بلافاصله به بایگانی ارسال گردد.  برای نقص پرونده مانند نداشتن سی دی،  پرونده نباید دوباره به پذیرش ارسال شود،  بلکه باید پرونده به بایگانی برود،  و نامه مشکل از طریق اتوماسیون اداری به پذیرش فرستاده شود،  تا پذیرش اس ام اس پرونده را برای متقاضی ارسال کند،  که برای من نکردند،  چه بسا برای خیلی ها نکنند،  یعنی خطاهای مهم.  اینکار باعث شده تعداد زیادی پرونده در پذیرش پر دردسر،  سرگردان جمع شود.
      مسئله دیگر که خیلی ساده برطرف می شود،  انبوه نقشه های هفتاد هشتاد ساله مناطق مختلف شهرستان است.  اینها بصورت قطعات بزرگ نقشه های قدیمی است،  حتماً باید عکسبرداری و در یک هارد دیسک ذخیره شده،  تا براحتی و با یک کلیک در دسترس قرار گیرد،  و کلی از دردسر و مخارج معطلی تهیه سی دی و غیره برای مردم کاسته شود.  یعنی کمتر از یکصدم مجموع خرجی که مراجعه کننده ها برای تهیه سی دی نقشه می کنند،  می شود کل نقشه ها را تخصصی کرد.
      آقایان کارمند محترم لطف نمایید،  این مسائل ساده و پیش پا افتاده را درست کنید.  شما گرامیان وظیفه ملی میهنی دارید،  که برای بهبود سیستم اداره کار و تلاش کنید،  و ضعف تکنیک را به مدیران گوشزد نمایید.
      وقتی سرعت کار ادارات به بهانه مختلف کم شود،  خودبخود گردش کار در کشور خوابیده و بیکاری و دردسرهای جانبی ایجاد می شود.
     امیدوارم کارمندان خوب و زحمتکش علاقمند به کار و کشور و مردم،  در راه خدمت به کشور و مردم بیش از پیش کوشا باشند،  و در رفع مشکلات و قوانین مشکل ساز گام بردارند.  باید در نظر داشت آنهایی که در مجلس و دستگاه های اصلی کشوری در تهران هستند،  چندان نمی توانند برنامه ها و قوانین را با شرایط هماهنگ کنند.  وظیفه مردم و کارمندان خوب است،  که مشکلات و موانع را بیابند و گوشزد کنند،  و در راه برداشت آنها اقدام نمایند.  در غیر اینصورت دولت سنگین بی تحرک روی همه می افتد و می کشد.
      با این وضع رسیدگی به کار کوچک تفکیک سند منگوله دار رسمی خودم اعتراض دارم،  ولی می دانم با وجود کارمندان خوب و مهربان،  بالاخره با کمی بالا و پائین شدن و زمان،  کارم انجام خواهد شد.  اما و اما باید روشهای اداری اصولی و تکنیکی شود،  فقط با امثال سیستم شمیم کار حرفه ای نمی شود،  باید بخاطر آینده ایران کل سیستم اداری ایران حرفه جدید شود.
انوش راوید و اداره ثبت اسناد تنکابن
سرگردانی دیگر در ثبت
      در ادامه و سند دیگر که قطعه ای شالیزار است،  دو پرونده طی دوسال تشکیل شد،  و چند سال کمبودها و دوندگی و معطلی.  اداره ثبت املاک در آخر گفت،  چون زمین نقشه سند اصلی را در اداره ثبت و بنیاد علوی ندارد،  باید خودت یک نقشه تهیه کنی،  نقشه ای مطابق مشخصات موجود زمین تهیه کردم،  و باز کلی داستان و دردسر بی نهایت و بی پایان در اداره…..
     در اینجا ذکر کنم هیچ مشکلی با کارمندان گرامی اداره نداشتم،  و آنها سعی در کمک و راهنمایی و همراهی داشتند.  ولی همانطور که گفتم مشکل در ساختار اداری است،  که باید اصلاح شود،  در غیر اینصورت برای کشور و مردم مشکلات بیشتر و بیشتر پیش می آید.
انوش راوید و اداره ثبت اسناد تنکابن
توجه و مهم
      هر اداره و سازمانی وظیفه خاص تعیین شده در اساسنامه خود را دارد،  و باید فقط کار مربوطه به اصل وظیفه را انجام دهد.  اداره ثبت وظیفه اش ثبت در دفاتر است،  امروزه وقتی وارد اداره ثبت املاک می شویم،  اول از همه با مهندسی نقشی کشی اداره مواجه می گردیم،  و انبوه و سرگردانی مراجعه کنندها و مشکلات دیگر.  نقشه کشی وظیفه سازمان نقشه برداری کشور است،  نه اداره ثبت.
      برای نقشه و نقشه کشی هر اداره ای باید به سازمان نقشه برداری کشور مراجعه کند،  و کد نقشه با ملاحظات امنیتی کشور را دریافت دارد.  تداخل کار ادارات خیلی زیاد شده و بشدت سرگردانی و ندانم کاری آورده است،  اداره کشاورزی دارد در کار تعیین تکلیف ثبت املاک دخالت می کند،  اداره بنیاد مسکن دارد در کار تعیین تکلیف اراضی دخالت می کند،  و الا آخر.
      این تداخل نه تنها کاری پیش نمی برد،  بلکه مشکلات زیاد ایجاد می کند،  و سرمایه و نیرو کار و سرگردانی و وقت گیری را در پی دارد.  از مجلس محترم و ریاست دولت،  تقاضا دارم به این وضع رسیدگی نمایند،  و قوانین اداری را اصلاح کنند.  قرن 21 زمان کد و کد گذاریهایی ایمن است،  نه پرونده های قطور کاغذی ناایمن با قوانین درهم شده.
انوش راوید و اداره ثبت اسناد تنکابن
تعریف شمیم ایرانی
      شمیم به معنی “شبکه ملی یکپارچه ملک” بوده و برای اهداف نقشه برداری کاداستر با دقت ۵ سانتیمتری با ارتباط با ایستگاه های ثابت،  و برداشت آنی که با ارتباط مخابراتی و سیم کارت های متصل شده بر روی دستگاه های متحرک (روور)،  و در راستای پیاده سازی قانون حدنگار و یکپارچه سازی نقشه های کلی انجام میابد.
      پروژه ایجاد شبکه موقعیت یابی یکپارچه مالکیتها یعنی سامانه شمیم،  تابستان 1395 در کل کشور آغاز گردید،  و با نصب 144 ایستگاه دائم بر روی ساختمان واحدهای ثبتی در زمستان همان سال به سرانجام رسید.
      این طرح تمامی ارگانها و ادارات و حتی نقشه برداران نظام مهندسی نیز با استفاده از امکانات شمیم،  و با ایجاد ارتباط و مجوزهای قانونی اقدام به برداشت آنی قطعات خواهد شد.
      طرح سامانه شمیم گام بزرگی در راستای تهیه نقشه های ارتفاعی مسطحاتی با سرعت بالا است،  که دقت سندهای صادره را بالا خواهد برد.
      از اهداف عمومی کارهای مطالعاتی ژئودینامیکی و زمین شناسی میکروژئودوی و مطالعات جابجایی گسل و سدها و سازه های بزرگ می باشد.
      سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با داشتن بیش از 440 واحد ثبتی و 1200 نقشه بردار یک بستر مناسب جهت پیاده سازی شبکه دائمی GNSS در اختیار دارد،  و با اتکا به این زیر ساخت ارزشمند توانسته است در سطح ملی اقدام به طراحی و پیاده سازی " شبکه موقعیت یابی یکپارچه مالکیت ها" که به اختصار "شمیم" نامیده می شود،  نموده تا ضمن تدقیق اطلاعات مکانی املاک،  زیرساختی برای توسعه استفاده از فن آوری های ماهواره ای در سطح کشور باشد.
       مزایای طرح شمیم ایجاد شبکه ملی نقشه برداری است،  که از این پس تمامی ارگان ها و سازمان ها می توانند به جهت دقت بالای سیستم با ارتباط با این شبکه نقشه دقیق تهیه نمایند،  که دارای دقت مطالعاتی بسیار بالایی است،  و به جهت آنلاین بودن و داشتن سیم کارت روی دستگاه های سیار اطلاعات و مختصات به صورت آنلاین به مرکز ارسال می گردد.
      همچنین تثبیت موقعیت املاک در کاداستر دقیق تر و صحیح تر خواهد شد،  و باعث جلوگیری از تداخل و تعارض املاک می گردد.  در عمل استقرار پلاک های ثبتی در موقعیت جهانی صحیح تر خواهد بود،   و سامانه جامع املاک و کاداستر دقیق تر،  مطمئن تر و جامع تر خواهد بود.  شمیم نقش مهمی در اجرای بهینه قانون کاداستر و حد نگاری دارد.
      از مزایای دیگر این روش، استفاده از آن در مواقع بحران از جمله سیل، زلزله و جنگ است،  که با از بین رفتن حد فاصل بین املاک و پلاک های ثبتی،  میتوان از اطلاعات و مختصات دقیق و مطمئن روش فوق،  حد فاصل و موقعیت املاک را با دقت بسیار بالایی احیاء نمود.
       شمیم در حقیقت چیزی فراتر از یک شبکه از ایستگاه های دایمی GNSS است.  شمیم ترکیبی از ایستگاه های دایمی،  نقشه برداران واحد های ثبتی و گیرنده های سیار توزیع شده بین آنها،  زیر ساختهای سخت افزاری ، شبکه و نیروی انسانی،  مدیریت کاربران، نظارت و پشتیبانی از سیستم، نرم افزار های مدیریت کاربران،  نرم افزار های واسط جهت صدور سند مالکیت و دستور العمل ها و شیوه نامه های اجرایی است.
       یکی از مزایای استفاده از شمیم این است،  که این سیستم به صورت خودکار اجازه ورود قطعاتی که به درستی برداشت نشده اند،  را نمیدهد و این مهم یکی از نقاط قوت استفاده از شمیم است.
      با اجرای این طرح امکان استفاده کاربران ثبتی و افراد ذیصلاح از سرویس ها و خدمات این طرح با بهره گیری از گیرنده های GPS فراهم خواهد شد،  و کاربران می توانند عوارض و گوشه ها املاک را با دقت مناسب برداشت و تصحیحات لازم را از سامانه مربوط دریافت نمایند.  با استقرار این شبکه در تکمیل طرح کاداستر خصوصا کاداستر زراعی و روستایی تسریع می گردد.
انوش راوید و اداره ثبت اسناد تنکابن
تصویر نمونه جی پی اس سه فرکانسه که برای شمیم استفاده می شود،  عکس شماره 8877.
انوش راوید و اداره ثبت اسناد تنکابن
معایب و اشکالهای شمیم در ایران
  1 ــ  بدلیل بالا بودن جمعیت نسبی در مناطق مسکونی و کشاورزی ایران،  و وجود سندهای دستی با نقشه های غیر دقیق قدیمی،  اختلاف در ابعاد ایجاد می شود،  که رفع آنها مخارج بردار و وقتگیر است.
  2 ــ  بخاطر استفاده از ماهواره و امکانات اصلی فنی خارجی،  املاک و کل جغرافیایی ایران در دست خارجیها و دشمنان ایران قرار می گیرد.
  3 ــ  مخارج زیاد برای خرید و ایجاد شمیم،  و مخارج تامین و نگهداری سیستم.
  4 ــ   نبود تکنیک و تخصص ساخت و زیر ساخت فنی و جغرافیایی.
   5 ــ  عدم دسترسی عموم به نقشه ها و غیره….
   ــ  من انوش راوید بعنوان یک ایرانی،  با اینکه کارها مانند شمیم تکنیکی شود،  کاملاً موافقم،  اما بنظرم اصول زیر بنایی باید بیشتر فراهم شود.
   پرسش مهم:  آیا شمیم برای کشور خطر امنیتی دارد یا ندارد؟  آیا این موضوع مورد دقت و تجزیه و تحلیل سازمانهای امنیتی و نظامی کشور قرار گرفته است؟.
انوش راوید و اداره ثبت اسناد تنکابن
   اطلس نقاط مبنایی سازمان نقشه برداری کشور به همراه نقاط سامانه شمیم در Google Earth،  عکس شماره 8878.
انوش راوید و اداره ثبت اسناد تنکابن
معنی کاداستر
      کاداستر =  مامور ثبت و ممیزى املاک مزروعى وغیر منقول،  دفتر ممیزى و تقویم و ثبت اراضى و املاک.
      کاداستر به انگلیسی  Cadastre  یا حدنگاری،  فهرست نقشه‌برداری ثبتی است.  یعنی نقشه‌برداری‌ که ارزش حقوقی داشته باشد،  و بتوان بر اساس مرزهای آن سند مالکیت صادر کرد.
      عملیات تهیه نقشه‌های حدنگاشتی یا کاداسترال را می‌توان در مراحل زیر خلاصه نمود:
      تهیه نقشه از تمام یا قسمتی از شهرها و روستاها.  تهیه نقشه از زمین‌ها و املاک در شهرها و روستاها و تهیه نقشه از مزارع و مراتع.
   ادوات کاداستر ــ  لوازم ادوات و نیروی کار لازم برای تهیه نقشه‌های ثبتی:
  – دوربین نقشه برداری با دقت عالی و سرعت مناسب برای سرعت بخشیدن به کار.
  – داشتن نیروی کار بسیار ماهر در امور ثبتی و توانایی تشخیص مسایل ثبتی.
  – داشتن نیروی کار ماهر در زمینه تهیه کروکی‌های دقیق از عرصه و اعیان املاک.
  – نقشه بردار ماهر و هماهنگ با کروکی کش.
  – استفاده از نرم‌افزارهای مناسب جهت ترسیم.
   مهم:  ایران برای همه است،  برای آینده ها فرزندان و نوه ها و همه آیندگان،  هر جا مشکل و بدی و گره و پیچ و دردسر دیدیم،  باید از آن بگوییم و بنویسیم،  و مورد گفتگو قرار دهیم تا برطرف شود.
   برچسبها:  انوش راوید، اداره ثبت، اسناد تنکابن، نقشه قدیمی، شمیم، سامانه شمیم، معایب شمیم، کاداستر، حدنگاری، خطر امنیتی.
…….
انوش راوید و اداره ثبت اسناد تنکابن
لوگو دیدگاه خود را بنویسید،  عکس شماره 1532.
انوش راوید و اداره ثبت اسناد تنکابن
مستند های مربوط
مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
آلودگی دریاچه خزرآلودگی اثرات نفتی خزر و ماهی گیری، و نیاز به طرح اکولوژیکی این دریاچه، مشروح در http://www.arqir.com/110 
……………………….
آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= خرد و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه وبلاگم،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.
ارگ ایران   http://arqir.com
 
این نوشته در مدنی ایران ارسال و , , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

۳ پاسخ به انوش راوید و اداره ثبت اسناد تنکابن

  1. بازتاب: نقشه قدیمی گنجنامه معروف - ارگ ایران - انوش راوید

  2. سوسن می‌گوید:

    انوش راوید عزیز پول می خوان،  پول بهشون بده کارت رو رابندازن

    • انوش راوید می‌گوید:

      درود،  هر چه پول قانونی می خواهند پرداخت کردم،  و هیچ کارمندی پول غیر قانونی و زیرمیزی و اینچیزها چه بصورت علنی گفته باشند یا غیر علنی و با لفافه بگوید نخواستند.  تاکنون به مورد مشکوک پول خواهی برخورد نکردم.  اصلاً صحبت من در متن بالا برای پول نیست،  برای نبود قوانین و برنامه های اداری جدید و امروزی در کشور است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *