اقوام خزر قوم اشکنازی یهود

اقوام خزر قوم اشکنازی یهود،  دیدم هر جا که صحبت از دریاچه خزر می شود،  بلافاصله همه بدون اندکی فکر و دانش و اطلاعات تاریخی می گویند،  نام این دریاچه از نام اقوام خزر است.
اقوام خزر قوم اشکنازی یهود
پیش نویس
      یکی دروغی می نویسد،  و انبوهی بدون اینکه فکر و مطالعه و تحقیق و تحلیل کنند،  آن دروغ را مرتب تکرار می کنند.  جای تأسف است،  ایرانیانی که درباره مسائل اجتماعی سیاسی و غیره صاحب نظر و اعتبار هستند،  این گونه دروغها را بدون اندکی بررسی تکرار می کنند.  در این زمان  امکان وسیع جستجو و گردآوری اطلاعات و دانش داریم.  هر وقت دیدید فردی از اطلاعات کپی پیس شده تکراری،  بدون وجود دانش های امروزی می گوید و می نویسد،  از او باید دوری کرد.  اقوام خزر قوم اشکنازی یهود. 
اقوام خزر قوم اشکنازی یهود
تصویر نقشه مناطق و راه های تجاری خزری،  عکس شماره ۳۵۷۳.
   توجه:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.
اقوام خزر قوم اشکنازی یهود
لوگو در علم جستجوگر و کنشگر باشید، واکنشگرا نباشید،  عکس شماره ۱۶۲۱.
این برگه پیوست لینک زیر است:
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
اقوام خزر قوم اشکنازی یهود
اقوام خزر قوم اشکنازی یهود
      دیدم هر جا که صحبت از دریاچه خزر می شود،  بلافاصله همه بدون اندکی فکر و مطالعه و دانش و اطلاعات تاریخی می گوید،  نام این دریاچه از نام اقوام خزر است،  و اقوام خزر مردم وحشی و مهاجم بودند.  این عده حتی بخود کمی زحمت فکر کردن نمی دهند،  که در تحقیق و تحلیل های مختلف علمی،  صفت هایی مانند وحشی و متمدن و کم و زیاد نداریم،  بلکه شاخصها و پژوهش های علمی داریم.
       درباره اقوام خزر و قوم اشکنازی یهود،  بزبان فارسی اطلاعات و دانش کم،  یا در واقع هیچ وجود دارد.  برای این اطلاعات باید به نوشته های خارجی رجوع کرد،  و آنها را با آثار بجا مانده برابر نمود.  الکی نباید گفت وحشی و بد بودند باید پژوهش کرد،  و از سادگی در گفتار و بینش دست برداشت.
      آنچه که من متوجه شدم،  و نیاز به تحقیق های بیشتر و بیشتر دارد،  اقوام خزر در ادامه سخاها یا سکایی ها هستند،  که در حوزه آبریز دریاچه کاسپین یا خزر ساکن بودند.  در ابتدا و قبل از میلاد دین مردم خزر سومری بود.  سپس با ورود اشکنازیها به مناطق اقوام خزر،  دین سومری با میترایی اشکانی آمیخته شد،  و بخش هایی از مردم خزر یهودی شدند.
      تعدادی از مردم خزر در حدود قرن هفت میلادی به اسرائیل کنونی مهاجرت کردند.  در اواخر هزاره اول و اوایل هزاره دوم میلادی،  با حملات روسیه به مردم خزر جمعیت بیشتری به اسرائیل و عراق و ایران مهاجرت کردند.
   دین ــ  طبقه حاکم خزر دین یهودیت را برگزیدند،  تا خود را از حملات عقیدتی اسلام خلیفه بغداد،  و مسیحی خلیفه بیزانس حفظ کنند.  اما بخش های از مردم خزر مسیحی و مسلمان بودند.
   واژه خزر:  خزرها در زبان‌های گوناگون کوزار، کوزارین، چازاری، کازاری و خازاروئی نامیده شده‌اند.  در بعضی جاها مردم هزاره افغانستان و نام هزاره را نیز از خزر می دانند.
   تجارت:  خزرها راه های تجاری بین آسیا و قاره کهن و اروپا را در دست داشتند،  و در بخش تجاری فعال بودند.  این مهم یکی از دلیلی است،  که خزرها نمی توانستند وحشی و مهاجم باشند.
اقوام خزر قوم اشکنازی یهود
تصویر بت خزری،  البته بازسازی شده،  این بت نشان از دین سومری خزری است،  عکس شماره ۸۸۳۲.
  ــ  خزر = خز + ر = وابسته به خز.
  ــ  خز = غز = گز = انرژی گز،  مشروح در اینجا.
اقوام خزر قوم اشکنازی یهود
خلاصه تاریخ خانات خزر
اقوام خزر قوم اشکنازی یهود
تصویر نقشه خاقانات خزر،  از ۶۵۰ تا ۹۰۰ م در اوج قدرت،  عکس شماره ۸۸۳۱.
      خانات خزر و خزرستان یک قلمروی چند قومی بود،  و جمعیت آن بیشتر آمیزه‌ای از سغدی و سکایی و ترک‌تباران، اورالی‌ها، اسلاوها و مردمان قدیم قفقازی نیاکان گرجی‌ها و چچن‌ها و تات و غیره تشکیل شده‌ بود.  در سده دهم میلادی میان سالهای ۹۶۵ و ۹۶۹ این کشور بدست پادشاهی کیف به نابودی گرایید.
    در سده ششم میلادی خانات خزر با ایرانیان تماس داشته،  و در جریان لشکرکشی هراکلیوس امپراتور بیزانس علیه ایران ساسانی وی را یاری رساندند.  در ابتدای سده هفتم  خزر های غربی از خانات شرق مستقل شدند.
      اما در میانه‌های همین قرن مسلمان تا شمال قفقاز پیشروی کرده،  و از آن پس تا میانه‌های قرن هشتم سلسله‌ای از جنگ‌ها میان این دو قدرت رخ داد.  مسلمانان ابتدا خزرها را در سال ۶۶۱ وادار به تسلیم شهر و منطقه دربند کردند.  اما در سال ۶۸۵ خزرها با یورش مجدد تا جنوب قفقاز پیش رفتند.
      پس از جنگ‌های متعدد در دهه ۷۲۰ در ارمنستان ناچار به عقب‌نشینی به شمال قفقاز شدند.  با این حال پیروزی‌های اولیه آن‌ها اهمیت بسیاری در جلوگیری از گسترش مرزهای شمالی مسلمانان به سوی اروپای شرقی داشت.  با عقب‌نشینی خزرها به سمت شمال پایتخت خزرستان از سال ۷۳۷ شهر آتیل در نزدیکی دلتای ولگا شد.  خانات خزر کوه‌های قفقاز را به عنوان مرز جنوبی خود پذیرفتند.  آنها همسایهٔ خلافت عباسی و پادشاهی روم شرقی بودند.
   شهرهای مهم خزرها:  در دلتای ولگا سمندر،  در گوشه شمال شرقی قفقاز خزران،  و در قفقاز بلنجر و سمیران و سمبلوت بود.
اقوام خزر قوم اشکنازی یهود
تصویر دو اثر تاریخی از اقوام خزر در جمهوری داغستان،  عکس شماره ۸۸۳۵.
اقوام خزر قوم اشکنازی یهود
نقل قولی از موسی کالانکاتی
      موسی کالانکاتی (کاتواتسی)، سالنامه‌نویس سده‌ ۱۰م.  آلبان درباره‌ قوم خزر چنین می‌نویسد:
       شاهنشاهان ایران معماران، وسایل و مواد بسیار ازهمه جا گرد آورده بودند. این دیوار میان قفقاز و دریای شرقی (کاسپین) قرار داشت… او خطر دهشت باری را که از سوی مردم پلید و غداری که صورتهای پهن داشتند و همانند زنان بودند، مشاهده کرد. موهای دراز آن‌ها از سر بر چهره و بدنشان فرو ریخته بود…همانند گرگ‌های وحشی حمله می‌کردند. مردم از احساس خطر هولناکی که در حال نزدیک شدن بود، وحشت زده بودند. با نمایان شدن تیراندازان چالاک بر وحشت آن‌ها افزوده شد. اینان چونان تگرگ بر سر آن‌ها تیر می ریختند، به مانند گرگان گرسنه برویشان پریده، آن‌ها را در کوچه‌ها و میدان گاه‌های شهر تکه پاره می‌کردند. در چشم آن‌ها نسبت به هیچ کس، نه مردان جوان و نه زنان زیبا رحمی دیده نمی‌شد. پیران و علیلان بیکاره و بی دست و پا را نیز راحت نمی‌گذاشتند. حتا دیدن کودکانی که روی نعش مادران مثله شده شان افتاده بودند، ترحمی در دلشان بر نمی‌انگیخت. به سان آتشی که در نی زاری ملتهب افتاده باشد، از دری درون می‌شدند و از دری دیگر بیرون می‌رفتند، راه را برای درندگان و پرندگان وحشی مردارخوار هموار می‌کردند…
   نظر انوش راوید:  در تاریخ نویسی سنتی از این دست نوشته های بی سند و مدرک زیاد است.  یا از شاهی و حاکمی فوق العاده تعریف الکی می کنند،  و از لشکر فراوان و  کشتار های بیشمار می گویند،  و یا از دشمن و دین مخالف بسیار بدگویی می کنند.  اینگونه نوشته ها هیچ سندیت ارائه نمی دهند،  یعنی فاقد ارزش برای تاریخ نویسی هستند،  و فقط بدرد بررسی ادبی می خورند.
اقوام خزر قوم اشکنازی یهود
تصویر عده ای مهاجر اشکنازی یهودی از مناطق خزری به اسرائیل حدود یک قرن پیش،  عکس شماره ۸۸۳۳.
اقوام خزر قوم اشکنازی یهود
یهودی‌های اشکنازی
      یهودی‌های اشکنازی روس خزرها را نیاکان خود می‌دانند،  ولی از دید گروهی از ژن‌شناسان هرچند یهودیان اشکنازی ژن‌های بسیاری از اروپای شرقی گرفته‌اند،  پذیرش اینکه آن‌ها عمدتاً از خزرها هستند بعید است.
  ــ  اشکنازی = اشک + نازی یا نوزی = اشکانیان اهل ناز یا نوز.
      شهر های و آبادیهای زیادی به نام ناز و نوز در ایران کهن وجود دارد،  منجمله آبادی نوز در بین سمرقند و بخارا.
      امروزه علم DNA نشان می دهد،  که تقریبا تمام یهودیان در جهان از خازاریا آمده اند.  آنها از خطوط خون ابراهیم و پیامبران نیست،  بلکه خانات خزر و ملل قفقاز هستند.  یعنی اجداد یهودیان امروز اسرائیلی نیستند،  بلکه از اقوام خزر هستند.  جهت اطلاع کتاب زیر را مطالعه نمایید:
اقوام خزر قوم اشکنازی یهود
   تصویر کتاب DNA Science and the Jewish Bloodline ،  عکس شماره ۸۸۳۴.
علاقمندان و متخصص ها در جستجوها نام کتاب را بنویسند و آنرا بیابند.
   مهم:  در تاریخ ملتها و اقوام زیادی بطور کلی حذف شدند،  باید دانش و بینش درست و واقعی به تاریخ و حال و آینده داشت،  تا حذف نشد.

   پرسش از عموم:  بنظر شما نام اقوام خزر از نام دریاچه خزر است؟  یا نام دریاچه خزر از نام اقوام خزر؟

 

   برچسب‌ها:  اقوام خزر، قوم اشکنازی، اشکنازی یهود، واژه خزر، تاریخ خانات، خانات خزر، موسی کالانکاتی، انوش راوید، دین خزرها، تجارت خزرها.
….
اقوام خزر قوم اشکنازی یهود
پرسشها و پاسخها
بخشی از نظرها و پرسشهای این برگه
   نظر و پرسش شما:  . . . نظر و پرسش خود را بنویسید . . .  در اینجا
   انوش راوید:  منتظر پرسشها و نظرهای شما گرامیان هستیم.
 
. . . .
اقوام خزر قوم اشکنازی یهود
مستند های مربوط
مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
جشنواره ساخت کوره سنتی ذوب فلز در شهر جنه کشور مالی، با ابتدایی ترین امکانات محل برای تولید ابزار کشاورزی، روشی که نیاکان دور ما در ایران انجام میدادند.
……………………….
آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= خرد و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه وبلاگم،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.
ارگ ایران   http://arqir.com
 
این نوشته در تاریخ ایران, تاریخ جهان ارسال و , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *