سایت شخصی انوش راوید

توجه و مهم
      وبسایت ارگ یک تارنمای شخصی،  در آزادی اندیشه و قلم و محیط دمکرات اینترنت،  برابر با قوانین جمهوری اسلامی ایران است.  وبسایت ارگ برای اشخاص و جوانان باهوش با اندیشه پویای تاریخی است.  در وبسایت ارگ،  دید جدید از تاریخ و تاریخ اجتماعی ایران ارائه می شود،  و مقدمه ای بر نظریه تاریخ نویسی نوین ایرانی،  بر پایه شناسایی دروغها و حذف آنها است.  ممکن است مطالب آن برای افرادی که ذهن های حافظه محوری آموزشی دارند،  بدرد نخورد و متوجه آن نشوند،  اگر اینقبیل افراد اشتباه وارد وبسایت ارگ شدند،  لطف نمایند خارج شوند.  مشروح در سخن وبسایت ارگ.